Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


aurreTK 2020: Bizkaiko enpresen % 17,3k berrikuntzan inbertitu dute

aurreTIK 2020 txostenaren arabera eta kontuan hartzen badugu jarduera berritzaileak direla enpresa batek finantza, garapen nahiz merkaturatze arloetan garatzen dituenak eta berrikuntza bat sortzea helburu dutenak edo dagoeneko berrikuntza bat sortu dutenak, orduan aipatu behar dugu Bizkaiko 10 langile edo gehiagoko establezimenduen % 17,3k berrikuntzako jardueretan gastatu dutela 2018an.

Soilik produktuko berrikuntza hartzen badugu kontuan –merkatuan sartu diren ondasun edota zerbitzu berriak edo hobetuak-, Bizkaiko 10 langile edo gehiagoko establezimenduen % 18k arlo horretako berrikuntzak egin dituzte 2018an.

Negozio-prozesuetan eginiko berrikuntzei dagokienez, prozesuko berrikuntza bat da negozio-prozesu berri edo hobetu bat negozioaren funtzio batentzat edo gehiagorentzat, establezimenduak lehenago erabiltzen zuen prozesutik oso desberdina dena eta establezimenduan inplementatu dena, Bizkaiko 10 langile edo gehiagoko establezimenduen % 26,3k -bere produkzio-sektorea gorabehera- prozesuetan berritu zuten.

Inkestako datuek diote lankidetza tresna ona dela enpresetan jarduera berritzaileak garatzeko. Hala, Bizkaian berrikuntzak sortzen dituzten establezimenduen % 12,4k I+G-ko jardueren inguruko lankidetza-hitzarmenak izenpetu dituzte beste enpresa edo erakunde batzuekin 2016-2018 aldian.

2016-2018 urteen artean, Bizkaiko establezimendu berritzaileen % 11,9k patenteren bat eskatu dute beren asmakizunak edo berrikuntzak babesteko.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

aurreTIK 2020: Un 17,3% de las empresas de Bizkaia ha invertido en innovación

Los datos del Informe aurreTIK 2020 indican que si se tiene en cuenta que las acciones innovadoras son aquellas actividades financieras, de desarrollo y de comercialización, llevadas a cabo por las empresas, que tienen por objetivo, o han generado, una innovación, un 17,3% de los establecimientos de Bizkaia de 10 o más empleados realizó en 2018, gastos en actuaciones relacionadas con la innovación.

En cuanto a innovaciones de producto, un 18% de los establecimientos de 10 o más empleados innovó en este ámbito en 2018 . Hay que recordar que una innovación de producto es un bien o un servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios previos del establecimiento y que ha sido introducido en el mercado.

Por otro lado, una innovación de proceso se define como un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocio que difiere significativamente del proceso anterior y, en este caso, ha sido implementado por un 26,3% de los establecimientos de 10 ó más empleados de Bizkaia.

Los datos de la encuesta indican, además, que la cooperación es una buena herramienta para las actividades innovadoras en las empresas. Así, un 12,4% de los establecimientos que innova ha firmado acuerdos de cooperación sobre actividades de I+D e innovación con otras compañías o instituciones.

Finalmente, en lo que se refiere a sistemas de protección, en el período 2016-2018, un 11,9% de los establecimientos innovadores de Bizkaia solicitó alguna patente para proteger sus invenciones o innovaciones.

MÁS INFORMACIÓN