Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Digitalizaziorako eta Ingurumen-iraunkortasunerako Dirulaguntzak.

Bizkaiko Foru Aldundiak Trantsizio Digital eta Berderako laguntza-programa jarri du abian, industriaren, eraikuntzaren, garraioaren eta industriarekin, turismoarekin eta handizkako merkataritzarekin lotutako zerbitzuen sektoreko enpresentzat, 5 eta 250 langile artean badituzte.

Laguntza-programa honek 4 ildoak ditu:

 • 1. ildoa- Digitalizaziorako (oinarrizkoa edo aurreratua) eta ingurumen-iraunkortasunerako planetarako dirulaguntzak: oinarrizko digitalizazioko, digitalizazio aurreratuko edo ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko planak egiteko laguntzak, eragile adituen laguntzarekin eginak.
 • 2. ildoa - Oinarrizko digitalizazio-proiektuetarako dirulaguntzak: oinarrizko digitalizazioaren bidez hobetzeko edo berritzeko proiektuak egiteko laguntzak, balioa sortzeko prozesuei eragiten dietenak.
 • 3. ildoa - Digitalizazio aurreratuko proiektuetarako dirulaguntzak: digitalizazio aurreratuko proiektuei laguntzeko laguntzak
 • 4. ildoa - Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuetarako dirulaguntzak: Ekonomia zirkularrarekin lerrokatuta dauden eta balioa sortzeko prozesuei, produktuei/zerbitzuei edo negozio-ereduari eragiten dieten ingurumen-hobekuntzako edo -berrikuntzako proiektuetarako laguntzak

Eskabideak aurkezteko epea

 • 1. eta 2. ildoak: 2023ko maiatzaren 22tik uztailaren 28ra
 • 3. eta 4. ildoak: 2023ko maiatzaren 22tik ekainaren 9ra

INFORMAZIO GEHIAGO

Ayudas a la Digitalización y Sostenibilidad Ambiental

La Diputación Foral de Bizkaia pone en marcha el programa de ayudas Transición Digital y Verde, destinado a empresas del sector de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la Industria, Turismo y Comercio al por mayor, que tengan una plantilla de entre 5 y 250 trabajadores.

Este programa de ayudas consta de 4 líneas:

 • Línea 1 - Subvenciones para planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental: Ayudas para la elaboración de planes de digitalización básica, de digitalización avanzada o de innovación ambiental y economía circular, elaborados con el acompañamiento de agentes expertos.
 • Línea 2 - Subvenciones para proyectos de digitalización básica: ayudas a la realización de proyectos de mejora o de innovación, mediante digitalización básica, que afecte a sus procesos de generación de valor.
 • Línea 3 - Subvenciones para proyectos de digitalización avanzada: Ayudas para apoyar proyectos de digitalización avanzada
 • Línea 4 - Subvenciones para proyectos de innovación ambiental y economía circular: Ayudas a proyectos de mejora o de innovación ambiental, alineada con la economía circular, que afecte a sus procesos de generación de valor, a sus productos/servicios o a su modelo de negocio

Plazo de presentación de solicitudes

 • Línea 1 y 2: Desde el 22 de mayo hasta el 28 de julio de 2023
 • Línea 3 y 4: Desde el 22 de mayo hasta el 9 de junio de 2023

MÁS INFORMACIÓN