Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


4.0 industriarako eta enpresen digitalizaziorako laguntzak

Ekonomia Zirkularreko Berrikuntzarako dirulaguntzak - 2023

Laguntza-programa horrek 3 ildo ditu:

 • 1. lerroa. Ekodiseinua eta Erakustaldia Ekonomia Zirkularrean
 • 2. lerroa. Ekoberrikuntza estrategikoa
 • 3. lerroa. ETE zirkularra
HANDITZEKO ❯

Deskarbonizazio Industrialeko Programa - 2023

Agindu honen xedea da 2023ko ekitaldirako dirulaguntzen deialdia egitea industria-enpresei eta produktu/prozesu industrialari lotutako zerbitzuetakoei, deskarbonizazioaren bidez ingurumenaren babes-maila hobetu dezaten beren ekoizpen-prozesu industrialetan, eta, hala, berotegi-efektuko gasen isuriak murriztu ditzaten.

HANDITZEKO ❯

2023ko Innobideak-Kudeabide Dirulaguntza Programa

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak
HANDITZEKO ❯

Smart Industry Laguntzen Programa - 2023

Programaren helburua da honako kontzeptu hauei lotutako teknologiak gehitzeko proiektuak lantzeko garapen esperimentaleko proiektuak bultzatzea:

 • Smart Industry,
 • Adimen Artifiziala,
 • Zibersegurtasuna,
 • Konputazio Kuantikoa,
 • 5G edo Cloud Computinga, besteak beste.
HANDITZEKO ❯

Renove 4.0 Industria laguntza-programa - 2023

Oinarri hauen xedea enpresa parte-hartzaileen inbertsioak sustatzera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da, makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko produktu-prozesu industrialari lotutako industria- eta zerbitzu-enpresetan industria adimendunaren esparruan teknologiak aplikatzera bideratutako Industria 4.0 proiektuak ezartze aldera.

HANDITZEKO ❯

Activa Industria 4.0 - 2023

Gauzazko laguntzak: aholkularitza espezializatu eta pertsonalizatua jasotzea, industria-enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala 4.0 industriara bultzatzeko.

HANDITZEKO ❯

Startups Azelerazio Programa - 2023

Startup eta ekintzaile berritzaileen hazkundea eta garapena bultzatzeko laguntzak, «Startupak Bizkortzeko Programa» ekintzailetza-gaitasunen programaren bidez, «Startup Bizkortzeko Programa Erregionala» eta «Startup Bizkortzeko Programa Sektoriala» modalitateetan.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Digitalización y Sostenibilidad

Subvenciones a la Innovación en Economía Circular - 2023

Este programa de ayudas incluye 3 líneas:

 • Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular
 • Línea 2. Ecoinnovación Estratégica
 • Línea 3. Pyme Circular
AMPLIAR ❯

Programa Descarbonización Industrial - 2023

Ayudas empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, que conlleven mejora del nivel de protección medio ambiental, a través de la descarbonización, en sus procesos productivos industriales y, por tanto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2023

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Smart Industry - 2023

Ayudas a Proyectos de Desarrollo Experimental que aborden proyectos de incorporación de las tecnologías asociadas al concepto de Smart Industry como:

 • Inteligencia Artificial
 • Ciberseguridad
 • Computación Cuántica
 • 5G
 • Cloud Computing entre otras
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Renove Industria 4.0 - 2023

Programa de ayudas para fomentar inversiones en nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial de laCAPV para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Industria Inteligente.

AMPLIAR ❯

Activa Industria 4.0 - 2023

Ayudas en especie, consistentes en la recepción de un asesoramiento especializado y personalizado que permita el impulso de la transformación digital de pymes industriales a la Industria 4.0.

AMPLIAR ❯

Programa de Aceleración de Startups - 2023

Ayudas para impulsar el crecimiento y desarrollo de las startups y emprendedores innovadores, a través del programa de capacidades emprendedoras «Programa de Aceleración de Startups», en sus modalidades «Programa de Aceleración de Startups- Regional» y «Programa de Aceleración de Startups- Sectorial»

AMPLIAR ❯