Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza eta Digitalizaziorako Laguntzak

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea - 2024

Berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak:

 • prozesuak
 • produktuak
 • antolaketa
 • parte-hartzea
 • merkatua
 • jabetzaren babesa

Inbertsio aurreratuetarako laguntzak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta inpaktu handikoak

Martxoaren 22ra arte zabalik

HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2024: Lehiakortasunerako eta Lankidetza Berrikuntzarako Plana

Laguntza horiek hainbat erakundek garatutako proiektuak diruz laguntzeko dira, honako tipologia hauetakoak:

 • Berrikuntza-proiektuak lankidetzan
 • Modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasuna aztertzea
HANDITZEKO ❯

Industria Digitala 2024 laguntza Program

Programaren helburua da EIKTak barne-prozesuetan eta bezeroekiko, hornitzaileekiko, administrazioekiko eta enpresekiko harreman-prozesuetan sartzen laguntzea, haien lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Digitalizazioak eraikuntzaren sektoreko emankortasuna areagotzen du

Azken urteotan, eraikuntzako prozesuen digitalizazioranzko joera areagotu egin da, eta goitik behera eraldatzen ari da industria. Plangintza, betearazpena eta amaiera. Teknologia eta datuen kudeaketa adimenduna eraikuntza-proiektuko fase horien guztien mesederako dira.

HANDITZEKO ❯

Sei euskal erakunde, 2023ko Quality Innovation Awardeko irabazle

Zunibal, Ormazabal, Mondragon Team Academy, Zola sistemas, Ludus Tech eta Bizkaiko Foru Aldundia dira 2023ko Quality Innovation Award Berrikuntzaren Nazioarteko Saria irabazi duten sei euskal erakundeak, eta euren aintzatespena apirilaren 10ean jasoko dute Txinako Zhuhain. Beste bi erakunde, Ibermática an Ayesa eta Biobizkaia Osasun Ikerketarako Institutua, finalistak izan dira, Euskalitek komunikatu batean jakinarazi duen bezala.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Innovación y Digitalización

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada - 2024

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en :

 • procesos
 • productos
 • organización
 • participación
 • mercado
 • protección de la propiedad

Ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y de alto impacto

Programa abierto hasta el 22 de marzo

AMPLIAR ❯

Elkarlanean 2024: Plan para la Competitividad e Innovación Colaborativa

Estas ayudas están destinada a subvencionar proyectos desarrollados por varias entidades, de las siguientes tipologías:

 • Proyectos de innovación en colaboración
 • Análisis de la viabilidad de oportunidades de negocio identificadas de manera cooperativa
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Industria Digitala 2024

Ayudas para apoyar la incorporación de las TEICs en los procesos internos y los procesos de relación con sus clientes, proveedores y las administraciones, de las empresas, con el objeto de mejorar la competitividad de las mismas.

AMPLIAR ❯

La digitalización aumenta la productividad en el sector de la construcción

En los últimos años, la tendencia hacia la digitalización de los procesos constructivos se ha acentuado y está transformando radicalmente la industria. Desde la planificación hasta la ejecución y finalización, cada fase de un proyecto de construcción se beneficia de la tecnología y la gestión inteligente de datos.

AMPLIAR ❯

Seis entidades vascas, ganadoras en el Quality Innovation Award 2023

Zunibal, Ormazabal, Mondragon Team Academy, Zola sistemas, Ludus Tech, y Diputación Foral de Bizkaia son las seis entidades vascas ganadoras del Premio internacional a la Innovación Quality Innovation Award 2023, y recibirán su reconocimiento en Zhuhai, China, el próximo 10 de abril. Otras dos organizaciones, Ibermática an Ayesa y el Instituto de investigación sanitaria Biobizkaia han resultado finalistas, según ha informado Euskalit en un comunicado.

AMPLIAR ❯