Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresa-Proiektu Berritzaileentzako Laguntzak

Bizkaiko Foru Aldundiak Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2023 Programaren 2. deialdia argitaratu du gaur. Programa horren bidez, enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko laguntzak emango dira, Bizkaiko enpresa-ehunari dibertsifikazioko eta teknologia berrietako jarduerak, balio erantsi handikoak eta hazteko potentzialak emango dizkiotenak.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

  • 1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea: Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa
  •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak: Enpresa berritzaile berriak sortzeko laguntzak
  •  4. arloa: Azelerazioa: Dauden negozioak merkatu berrietara eskalatzeko, fakturazioa eta enplegua handitzeko eta lehiakortasuna handitzeko laguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko uztailaren 14tik irailaren 15era

Ayudas a Proyectos Empresariales Innovadores

La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado hoy la 2ª convocatoria del Programa Creación de Empresas Innovadoras 2023, que consiste en ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Este programa consta de las siguientes áreas de actuación:

  • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores: Consiste en ayudas para el desarrollo y definición del proyecto de creación de la nueva empresa innovadora o de una nueva unidad de negocio en los proyectos innovadores de intraemprendimiento.
  • Área 2. Nuevas empresas innovadoras: Ayudas para la creación de nuevas empresas innovadoras
  •  Área 4. Aceleración: Ayudas destinadas a la escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados, el incremento de facturación, de empleo y el aumento de su competitividad.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de julio hasta el 15 de septiembre de 2023