Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Proiektu Berritzaileentzako eta Transferentzia Teknologikorako Laguntzak

ENPRESA BERRITZAILEAK SORTZEKO PROGRAMA

Programa horren bidez, enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko laguntzak emango dira, Bizkaiko enpresa-ehunari dibertsifikazioko eta teknologia berrietako jarduerak, balio erantsi handikoak eta hazteko potentzialak emango dizkiotenak.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

  • 1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea: Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: Enpresa berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektuetan, negozio-unitate berriaren garapena eta definizioa
  •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak: Enpresa berritzaile berriak sortzeko laguntzak
  •  4. arloa: Azelerazioa: Dauden negozioak merkatu berrietara eskalatzeko, fakturazioa eta enplegua handitzeko eta lehiakortasuna handitzeko laguntzak.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko uztailaren 14tik irailaren 15era

Argibide gehiagorako

TEKNOLOGIA TRANSFERENTZIA DIRULAGUNTZA-PROGRAMA

Teknologia heltzeko laguntzak, I+G proiektuen bidez, teknologia hori Bizkaiko enpresa-sarean praktikan aplikatzeari begira.

Programak bi ilda dute

  • 1. Ildoa: ikerketa- eta garapen-proiektuetarako dirulaguntzak
  • 2. Ildoa: ikerketa-, proba eta esperimentazio-azpiegiturak eskuratzeko dirulaguntzak

Eskaerak aukezteko epea: 2023ko abuztuaren 7tik irailaren 15era

Argibide gehiagorako

Ayudas a Proyectos Innovadores y a la Transferencia Tecnológica

PROGRAMA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS

Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Este programa consta de las siguientes áreas de actuación:

  • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores: Consiste en ayudas para el desarrollo y definición del proyecto de creación de la nueva empresa innovadora o de una nueva unidad de negocio en los proyectos innovadores de intraemprendimiento.
  • Área 2. Nuevas empresas innovadoras: Ayudas para la creación de nuevas empresas innovadoras
  •  Área 4. Aceleración: Ayudas destinadas a la escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados, el incremento de facturación, de empleo y el aumento de su competitividad.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de julio hasta el 15 de septiembre de 2023

Más información

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Ayudas a la maduración de tecnología, mediante proyectos de I+D, con vista a la aplicación práctica de esa tecnología en el tejido empresarial de Bizkaia.

El programa consta de dos líneas:

  • Línea 1: Subvecniones para proyectos de Investigación y Desarrollo
  • Línea 2: Subvenciones para la dotación de infraestructuras de Investigación y para pruebas y experimentación

Plazo de presentación de solicitudes: Del 7 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2023

Más información