Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekintzailetzarako, Kudeaketa Aurreraturako eta Nazioartekotzeko laguntzak

Ekintzailetzarako eta Gizarte Berrikuntzarako laguntza-programa 2022

Programa hau hiru jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

— 1. arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea.

— 2. arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea.

— 3. arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea.

HANDITZEKO ❯

2022ko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak
HANDITZEKO ❯

Bizkaia Empresa 2022 Topaketa

Ekainaren 8an Beaz elkarteak Bizkaia Enpresa 2022 11. Topaketa antolatu du. Topaketa horretan, Aldundiak enpresei laguntzeko lehentasunei buruz hitz egingo du, horrek ON Bizkaia sariak banatuko ditu eta gai estrategiko bati buruz hausnartuko da.

HANDITZEKO ❯

Gauzatu Industria programa dirulaguntzak 2022

Gauatu Industria 2022 programaren oinarriak argitaratu dira: aurrerakin itzulgarriak dira, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortu eta garatzeko.

HANDITZEKO ❯

Sakondu Programa 2022

Nazioartekotze handia duten baina presentzia txikia edo batere presentziarik ez duten merkatuetan sartu nahi duten enpresei zuzendutako laguntzak.

HANDITZEKO ❯

2022ko Zabaldu Laguntzen Programa

Nazioartekotze-prozesuetan une hasiberrian dauden eta kanpo-merkatuetan presentzia handitu nahi duten eta beren nazioartekotze-prozesuetan garapen iraunkorra sustatu nahi duten enpresentzako laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Toyota-k auto elektrikoak mihiztatzen ditu adimen artifizialaz hornitutako robotekin

Automobilen ekoizpen-kateetako robotei aplikatutako adimen artifizialak gero eta paper garrantzitsuagoa jokatuko du automobilen industria berrian.Toyota dagoeneko ari da horretan lanean Symbio Robotics enpresaren laguntzarekin

HANDITZEKO ❯

2021eko konpainia berritzaileenak

COVID-19tik ateratzen ari garen honetan, enpresek berritu nahi dute eta, gainera, berritu beharra daukate.Baina oso gutxi dira erronka horri aurre egiteko prest daudenak.

Berrikuntzak arrakasta izan dezan, beharrezkoak dira hiru gauza:

 • Berrikuntza lehentasun bihurtzea.
 • Inbertsioa eta talentua konprometitzea berrikuntzarako.
 • Prest egotea inbertsioa emaitza bihurtzeko.
HANDITZEKO ❯

Ayudas al Emprendimiento, a la Gestión Avanzada y a la Internacionalización

Programa de ayudas para el Emprendimiento e Innovación Social 2022

Este programa consta de 3 líneas de actuación:

— Área 1: Identificación y validación de proyectos empresariales sociales innovadores.

— Área 2: Desarrollo de proyectos empresariales sociales innovadores.

— Área 3: Crecimiento y escalabilidad de proyectos empresariales sociales innovadores.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2022

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, estableciendo un sistema de gestión apropiado. Esos seis ámbitos o elementos son:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados
AMPLIAR ❯

Encuentro Bizkaia Empresa 2022

El próximo día 8 de junio Beaz organiza el “11º Encuentro Bizkaia Enpresa 2022". En este encuentro, la Diputación hablará sobre sus prioridades en el apoyo a las empresas, ese entregarán los premios ON Bizkaia y se reflexionará sobre un tema estratégico.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Gauzatu Industria 2022

El Programa Gauzatu Industria consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Sakondu 2022

Ayudas destinadas a empresas que estén altamente internacionalizas, pero que quieran penetrar en mercados en los que tenga poca o ninguna presencia.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Zabaldu 2022

Ayudas a empresas que están en un momento incipiente en los procesos de internacionalización y quieren aumentar su presencia en mercados exteriores y a promover el desarrollo sostenible a lo largo de sus procesos de internacionalización.

AMPLIAR ❯

Toyota ensambla coches eléctricos con robots dotados de inteligencia artificial

La inteligencia artificial aplicada a los robots de las cadenas de producción de automóviles tendrá un papel cada vez más importante en la nueva industria del automóvil: Toyota ya está trabajando en ellos con la ayuda de Symbio Robotics.

AMPLIAR ❯

Las compañías más innovadoras – 2021

Al salir de COVID-19, las empresas quieren y necesitan innovar. Pero muy pocas están listas para enfrentar este desafío

Para que la innovación se realice con éxito se requiere de tres cosas:

 • Hacer de la innovación una prioridad.
 • Comprometiendo inversión y talento en ello.
 • Y estar preparados para transformar la inversión en resultados.
AMPLIAR ❯