Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekintzaileei laguntzeko laguntzak

Ekintzaileei Laguntzeko 2021eko Dirulaguntza-deialdia

Deiadi hau lau dirulaguntza-lerroren bitartez:

  • Enpresa-ideia bat garatzeko Laguntzak
  • Enpresa-proiektu Berriak Abian jartzeko Laguntzak
  • Proiektua ezartzeko Laguntzak
  • Enpresa-jarduera bat sendotzeko Laguntzak
HANDITZEKO ❯

Hazinnova 2021

Oinarri hauen araua da Euskadiko enpresan teknologikoa ez den berrikuntza bultzatzera zuzendutako espezietan egindako laguntzak arautzea. Laguntza horiek produktuan eta negozio-prozesuetan berrikuntza txikiak sortuko dituzten mikroproiektuak eginda ematen dira eta inpaktu handia izaten dute eta enpresetan epe laburrera begirako emaitzak lortzen dituzte.

HANDITZEKO ❯

Honelakoa izango da Europar Batasunaren digitalizazioa

Europar Batasunaren asmoa da digitalki burujabe izatea mundu ireki eta interkonektatu batean, eta politika publikoak abiaraztea gizakian zentratutako etorkizun digitala lortzeko.Orientazio humanistiko hori eta Europako araudien sendotasuna izango dira gure kontinentea gainerakoengandik bereiziko duten ezaugarri nagusiak.

HANDITZEKO ❯

NEOTEC 2021 Programa

Enpresa berritzaileen enpresa-proiektu berrientzako laguntzak (NEOTEC Programa), Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren eta Enpresetako I+G+B-ko Estatuko Azpi-programaren esparruan.

HANDITZEKO ❯

Hainbat enpresak % 15 hobetu dute euren produktibitatea Adimen Artifizialari esker

Adimen Artifiziala da azkenaldiko teknologia harrigarrienetako bat, eskaintzen dituen aplikazio, erabilpen praktiko eta emaitza ikusgarri anitzengatik. KPMG enpresaren “Thrivinginan AI World” txostenaren arabera, kontsultatutako enpresek aitortu zuten % 15eko produktibitate-hobekuntzak (batez beste) izan zituztela adimen artifizialarekin lotutako proiektuetan.

HANDITZEKO ❯

Bilakatu COVID 19 programa

COVID-19aren eraginpean dauden eta negozio-, produktu-, zerbitzu- eta merkatu-lerroetan gaitasun berriak garatu eta dibertsifikazio- edo birlokalizazio-jarduerak egiten dituzten enpresei dirulaguntzak emateko.

HANDITZEKO ❯

Bateratu COVID-19 programa

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan bat egiteko planak edo xurgapen-planak abian jartzen dituzten enpresak edo enpresa-taldeak sendotzeko laguntzak arautzea eta horien deialdia egitea, enpresa eta enpresa-talde horiek COVID-19ak eragindako egoera ekonomikoaren ondorioei aurre egin ahal izan diezaieten eta iraupena ziurtatua izan dezaten, sortzen diren enpresen hazkundea eta produktibitatearen eta lehiakortasunaren hobekuntza bultzatuz.

HANDITZEKO ❯

Ayudas de Apoyo a las Personas Emprendedoras

Ayudas de Apoyo a las Personas Emprendedoras 2021

Este programa consta de 4 líneas

  • Ayudas al Desarrollo de una Idea Empresarial
  • Ayudas a la Puesta en Marcha de Nuevos Proyectos Empresariales
  • Ayudas al Establecimiento del Proyecto
  • Ayudas a la Consolidación de una Actividad Empresarial
AMPLIAR ❯

Hazinnova 2021

Ayudas en especie dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la empresa vasca a través de la realización de Microproyectos que generen pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio, de alto impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en las compañías.

AMPLIAR ❯

Así será la digitalización en la Unión Europea

La ambición de la Unión Europea es ser digitalmente soberana en un mundo abierto e interconectado, y ejecutar políticas públicas en pro de un futuro digital centrado en el ser humano. Esa orientación humanística, junto con la fortaleza regulatoria europea, se constituyen como los grandes aspectos diferenciales de nuestro continente

AMPLIAR ❯

Programa NEOTEC 2021

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

AMPLIAR ❯

Las empresas ya obtienen una mejora de la productividad del 15% gracias a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es una de las tecnologías que más está sorprendiendo debido a sus múltiples aplicaciones, usos prácticos y resultados visibles. Según el estudio ‘Thriving in an AI World’, elaborado por KPMG, las empresas consultadas reconocieron, mejoras de la productividad del 15% —de promedio— dentro de sus proyectos relacionados con la inteligencia artificial.

AMPLIAR ❯

Programa Bilakatu COVID-19

Subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y mercados.

AMPLIAR ❯

Programa Bateratu COVID-19

Ayudas a la consolidación de empresas, o grupo empresarial, tras la puesta en marcha de planes de fusión y/o absorción, como consecuencia de la situación económica derivada de la COVID-19, para hacer frente a los efectos de la misma y asegurar su supervivencia impulsando el crecimiento y la mejora de la productividad y competitividad de las empresas resultantes.

AMPLIAR ❯