Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Industria 4.0 eta Zibersegurtasunerako laguntzak

Industria Konektatua 4.0 Proiektua – 2020

Programa honen helburua da sektoreko balio erantsi industriala handitzea eta enplegu kualifikatua ugaritzea, horretarako beraizik bultzatuz industria indartzera eta esportazioak bultzatzera bideratutako palanken eta konponbide digital diferentzialen eskaintza lokala.

HANDITZEKO ❯

ActivaCiberseguridad 2020 Programa

Enpresa txiki eta ertainentzako (ETE) gauzazko laguntzak, euren zibersegurtasun mailak hobetzeko. Agindu honen xede dengauzazko laguntza izango da bakarkako aholkularitza espezializatua, zeinak bere baitan hartuko baititu enpresa onuradunaren hasierako egoeraren diagnostikoa, zibersegurtasunaren ikuskapen bat, zibersegurtasun plana ezartzeko proposamen bat, ezarritako neurrien jarraipena eta beharrezkoak diren beste ekintza batzuen balorazioa.

HANDITZEKO ❯

BMWk logistika industrial robotizatuaren arloko enpresa berri bat sortu du

BMW taldeak IDEAL works sortu du, robot autonomoen bidez logistikako zerbitzuak ematen dituen enpresa bat.Konpainia berriak Munichen du egoitza eta IDEAL du izena(IndustryDrivenEngineeringforAutonomousLogistics hitzen siglak).

HANDITZEKO ❯

Bizkaiko enpresa bat nagusi da nazioarteko arte digitalaren munduaneta hiru sari irabazi ditu 10 egun baino gutxiagoan

Necsum Trison enpresak sariak jaso ditu Las Vegas eta Londresen, eta lehen postua lortu du UNWTO, Athletic Club eta Bizkaiko Foru Aldundiakturismoa berraktibatzeko abiatutako erronkan.

HANDITZEKO ❯

BIOK berrikuntza irekiko erronka berria - Albacora eta Pevasa

Hauxe da Albacora eta Pevasa enpresek plazaratu duten erronka:“Operazio komertzialen digitalizazioarekin lotutako zein zerbitzu berrik lagundu diezagukete kontsumitzailea babesten atunaren balio-kateko jasangarritasun- eta legezkotasun-estandarrak sistematikoki ez betetzetik?”

HANDITZEKO ❯

Ayudas para la Industria 4.0 y Ciberseguridad

Proyecto Industria Conectada 4.0 - 2020

El objetivo de este programa es incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector favoreciendo el desarrollo de una oferta local de palancas y soluciones digitales diferenciales que potencie la industria e impulse sus exportaciones.

AMPLIAR ❯

Programa Activa Ciberseguridad 2020

Ayudas en especie dirigidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) con la finalidad de mejorar sus niveles de ciberseguridad. La ayuda en especie objeto de esta orden, será la recepción de un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria, una auditoría de ciberseguridad, una propuesta de implantación de plan de ciberseguridad, así como el seguimiento de las medidas implantadas y valoración de otras actuaciones que sean necesarias.

AMPLIAR ❯

BMW crea una nueva empresa dedicada a la logística industrial robotizada

El grupo BMW ha creado IDEAL works, una empresa dedicada a proporcionar servicios de logística a través de robots autónomos. La compañía, con sede en Munich, recibe el nombre de IDEAL como siglas de (Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics).

AMPLIAR ❯

Una empresa Bizkaina lidera el arte digital internacional y gana tres premios en menos de 10 días

Necsum Trison recibe premios en Las Vegas, Londres y es reconocido por UNWTO, el Athletic Club y la Diputación de Bizkaia como ganador del reto que lanzaron para la reactivación del turismo.

AMPLIAR ❯

Nuevo reto de innovación abierta BIOK - Albacora y Pevasa

El reto planteado por Albacora y Pevasa lleva por título: “¿Qué nuevos servicios en torno a la digitalización de las operaciones comerciales nos pueden ayudar a proteger al consumidor del incumplimiento sistemático de los estándares de sostenibilidad y legalidad en la cadena de valor del atún”?

AMPLIAR ❯