Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Kanpo Merkataritza, produktuen maila teknologikoaren arabera - 2019

barrixe enpresak kanpo-merkataritza aztertzen du produktuen maila teknologikoaren arabera, Eustaten datuetan oinarrituta, eta azken txostenak erakusten duenez, Bizkaiak 358,3 milioi euroko balioa esportatu zuen 2019an maila teknologiko altuko produktuetara, 2018an baino% 13,1 gehiago.

Produktu horien inportazioei dagokienez, 397,1 milioira iritsi ziren, eta% 21,7ko igoera izan zuten 2018arekin alderatuta.

Azpimarratu behar da esportazioen% 22,3k eta% 18,5ek AEBetan eta Erresuma Batuan dutela helmuga, hurrenez hurren.

Aldiz, teknologia-maila handiko produktuen hornitzaile nagusia Txina da, produktu horien inportatutako guztizkoaren% 35,3 biltzen baitu.

Ikusi txostena

Comercio Exterior de Bizkaia según el nivel tecnológico de los productos-2019

barrixe analiza el Comercio Exterior según el nivel tecnológico de los productos en base a datos del Eustat y según muestra el úlitmo informe, Bizkaia exportó en 2019 por valor de 358,3 millones de euros de productos calificados como de nivel tecnológico alto, con un crecimiento del 13,1% sobre 2018.

En lo que se refiere a las importaciones de estos productos, alcanzaron los 397,1 millones, con un aumento del 21,7% respecto a 2018.

Remarcar que un 22,3% y un 18,5% de las exportaciones tienen su destino en EEUU y el Reino Unido, respectivamente.

En cambio el principal proveedor de productos de alto nivel tecnológico es China que concentra un 35,3% del total importado de estos productos.

Ver informe