Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Kanpo Merkataritza, produktuen maila teknologikoaren arabera - 2022

barrixek produktuen maila teknologikoaren arabera aztertzen du kanpo-merkataritza, Eustaten datuetan oinarrituta, eta azken txostenak erakusten duenez, kanpo-merkatu teknologikoak, aztertzen diren adierazle gehienetan, oraindik ez ditu berreskuratu pandemia aurreko mailak.

2022an Bizkaiak eta EAEk beste errekor bat lortu zuten kanpo-merkataritzari buruzko datuetan. Zehazki, Bizkaia esportazioetan % 35,2 hazi zen eta inportazioetan % 49,1, 2021eko datuekin alderatuta, eta, emaitza horien ondorioz, portaera on hori auzo-txosten honetan aztertutako datuetan ere islatzen da.

Bizkaiak 366 milioi euroko esportazioak egin zituen 2022an, teknologia-maila altuko produktuak, hau da, % 10,8ko igoera 2021eko datuekin alderatuta.

Teknologia-maila handiko produktuen inportazioak 303,9 milioira iritsi ziren; hirugarren urtez jarraian egin dute atzera, eta % 6,7an 2021aren aldean, 2019ko mailetatik oso urrun geratuz, orduan 397 milioi eurora iritsi baitzen.

Esportazioen % 13,3 eta % 11,6 AEBra eta Erresuma Batura doaz, hurrenez hurren.

Maila teknologiko handiko produktuen hornitzaile nagusia Txina da, inportatutako guztiaren % 6,8 biltzen baitu, baina atzerakada handia izan du 2020aren aldean, orduan % 39,2koa baitzen.

Produktuei dagokienez, maila teknologiko altuko produktuen artean, nabarmentzekoa da produktu farmazeutikoen esportazioen igoera 12,1 puntukoa izan dela, eta % 17,7koa da produktu mota horien esportazio guztien gainean; aldiz, produktu mota horien inportazioek behera egin dute eta 2021eko % 12,1etik 2022ko % 9,0ra igaro dira. Horrela, sendagaien Bizkaiko balantza komertziala irauli egin da, saldo positiboa markatzeko.

Euskadi osoan, maila teknologiko altuko esportazioen lurralde-bilakaera % 16,5 hazi da 2022an, eta inportazioen kasuan % 26,3, 2021eko datuekin alderatuta.

Argibide gehiagorako

Ikusi txostena

Comercio Exterior de Bizkaia según el nivel tecnológico de los productos-2022

barrixe analiza el Comercio Exterior según el nivel tecnológico de los productos en base a datos del Eustat y según muestra el úlitmo informe, el mercado exterior tecnológico, en la mayoría de los indicadores que se analizan, aún no ha recuperado los niveles prepandemia.

En el 2022 tanto Bizkaia como la CAPV alcanzaron un nuevo récord en los datos relativos al comercio exterior. Concretamente Bizkaia creció en exportaciones un 35,2% y en importaciones aumentó un 49,1% en comparación con el 2021, y en consecuencia de estos resultados este buen comportamiento se ve reflejado también en los datos analizados.

Un 13,3% y un 11,6% de las exportaciones de productos de nivel tecnológico alto tienen su destino en EEUU y el Reino Unido, respectivamente.

El principal proveedor de productos de alto nivel tecnológico es China que concentra un 6,8% del total importado, pero que sufre un importante retroceso respecto al 2020, cuando este porcentaje se situaba en el 39,2%.

Por productos, entre los de nivel tecnológico alto destaca la subida del 12,1puntos de las exportaciones de los productos farmacéuticos, y se sitúa en el 17,7% sobre el total de exportaciones de este tipo de productos, mientras que las importaciones de este tipo de productos disminuye y pasa del 12,1% en 2021 al 9,0% en 2022, de este forma la balanza comercial vizcaína de medicamentos se volteó, para marcar un saldo positivo

En el conjunto de Euskadi, la evolución territorial de las exportaciones de nivel tecnológico alto en 2022 ha aumentado un 16,5%, y en el caso de las importaciones lo ha hecho en un 26,3%, en comparación con el 2021.

Más información

Ver informe