Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Hidrogeno berdea sortzen dute argiarekin elektrizitatearen ordez

Zientziak lortu du hidrogeno berdea ekoiztea argindarraren ordez argia erabiliz

Enpresa askok erabaki dute hidrogeno berdea erabiltzea energia-iturri jasangarri bezala.Halere, hidrogenoa lortzeko prozesua konplexua eta garestia da oraindik.Horregatik, zientzialari austriar hauen aurkikuntza funtsezkoa izan liteke etorkizunerako.

HANDITZEKO ❯

Nola finantzatu zure berrikuntza teknologikoko eta I+Gko proiektuak fiskalitatearen bidez

Jardunaldia, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Berrikuntzaren Euskal Agentziak (Innobasque) antolatua. Bertan, zerga aldetik kengarriak diren jardueren berrikuntzak azalduko dira, eta pizgarri fiskal horien onuradun izan daitezkeen proiektuak aurkezteko aholkularitza emango da.

HANDITZEKO ❯

Biki digitalak, produktibitateranzko eta eraginkortasuneranzko ate birtuala 4.0 Industrian

“Digital twins” edo biki digitalak makinei eta produkzio-prozesuei buruzko datu kopuru eskergak prozesatzen dituzten tresna gisa indartu dira, helburu honekin: prozesu horien benetako jarduera ingurune birtual batean erreplikatzea, euren portaera eta erantzunak aurreikusteko eta erabaki hobeak hartzeko.

HANDITZEKO ❯

Euskadiko I+Gko gastua serie historikoaren maximoa izan zen 2021ean

1.647 milioi euro, % 10,5 gehiago, da Euskal AEko I+Gko gastua 2021ean, serie historikoan maximora iritsiz, Eustatek landutako datuen arabera. Lurraldekako xehetasunetara jaitsiz, 2021ean Euskal AEko I+Gko guztizko gastuaren % 46,9 Bizkaian egin zen, % 42,7 Gipuzkoan eta % 10,5 Araban. Lurralde bakoitzeko BPGri dagokionez, gastu hori Gipuzkoakoaren % 2,69, Bizkaikoaren % 1,95 eta Arabakoaren % 1,40 da.

HANDITZEKO ❯

Consiguen producir hidrógeno verde con luz en lugar de electricidad

La ciencia consigue producir hidrógeno verde con luz en lugar de electricidad

Son numerosas las empresas que están apostando por el hidrógeno verde como fuente de energía sostenible. Sin embargo, el proceso de obtención del mismo es aún complejo y costoso. Por eso, el hallazgo de estos científicos austriacos puede ser vital para el futuro.

AMPLIAR ❯

Cómo financiar tus proyectos de innovación tecnológica e I+D a través de la fiscalidad

Jornada, organizada por la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, en la que se explicará las novedades en las actividades fiscalmente deducibles y también se dará asesoramiento para presentar proyectos que puedan beneficiarse de estos incentivos fiscales

AMPLIAR ❯

Gemelos digitales, puerta virtual hacia la productividad y la eficiencia en Industria 4.0

Los gemelos digitales o ‘digital twins’ se han consolidado como herramientas que procesan infinidad de datos sobre máquinas y procesos productivos para replicar su actividad real en un entorno virtual y poder así prever su comportamiento, anticipar la respuesta y mejorar la toma de decisiones.

AMPLIAR ❯

El gasto en I+D en Euskadi alcanzó en el 2021 el máximo de su serie histórica

1.647 millones de euros, un 10,5% más, es el gasto en I+D en la C.A. de Euskadi en 2021, alcanzando el máximo en su serie histórica, según datos elaborados por Eustat. Bajando al detalle territorial, se constata que en 2021 el 46,9% del gasto total en I+D interna de la Comunidad se llevó a cabo en Bizkaia, el 42,7% en Gipuzkoa y el 10,5% en Álava. En relación al PIB de cada territorio, hay que señalar que este gasto representa el 2,69% del de Gipuzkoa, el 1,95% del de Bizkaia y el 1,40% del de Álava.

AMPLIAR ❯