Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntzarako azken laguntzak kontsultatu

2024ko Innobideak-Kudeabide Dirulaguntza Programa

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak
HANDITZEKO ❯

Bizkaia Sortzailea dirulaguntza-programa - 2024

Sormenaren sektoreko enpresetan eta elkarteetan proiektu berriak sortzeko eta garatzeko laguntzak: moda, bideojokoak, ikus-entzunezkoak eta produktuen eta zerbitzuen diseinu industriala.

Bizkaiko enpresa sortzaileetan proiektu berriak garatzea da helburua, lehendik daudenak edo sortu berriak, Bizkaian sormen-enpresen sektore indartsu bat sendotzeko eta nazioartean ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak garatzeko.

HANDITZEKO ❯

Talentua erakartzeko dirulaguntza-programa - 2024

Programa honen helburua da prestakuntza eta esperientzia profesional handia duten profesionalak Bizkaira erakartzea, aberriratzea, lotzea eta atxikitzea, Bizkaiko enpresek talentua kontrata dezaten lagunduz

HANDITZEKO ❯

Fast Track Innobideak Programa 2024

Oinarri hauen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden produktu-prozesu industrialeko ETE industrialetan eta zerbitzuetakoetan produktuaren eta/edo prozesuaren berrikuntza sustatzera bideratutako dirulaguntzen programa arautzea eta deialdia egitea, bi ildoren bidez:

 • 1. ildoa: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana Euskadi 2030 barruan ageri diren espezializazio-arloetan berrikuntza-proiektuak egitea
 • 2. Ildoa: berrikuntza sustatzeko funtsezko ekintza osagarriak egitea.
HANDITZEKO ❯

Ekintzaile laguntza-programa - 2024

Oinarri hauen helburua da EAEn dauden Bussiness Innovation Center (BIC) zentroetako baten tutoretzapeko enpresa-proiektu berritzaile berrientzako eta/edo industria- eta teknologia-oinarriko eta/edo prozesu-proiektu industrialari lotutako zerbitzuetako enpresa-proiektuentzako laguntza arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoan ideiaren heltze-fasean eta enpresa abian jartzeko fasean.

HANDITZEKO ❯

Barne-Ekintzaile Laguntza-Programa - 2024

Oinarri hauen helburua da barne-ekintzaileen laguntza arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan heltzeko eta abian jartzeko prozesu osoan zehar, euskal enpresen barruan egindako ekintzailetza-jarduera kontuan hartuta, enpresa-proiektu berriak bultzatzeko. Programak 3 ildoa ditu:

 • 0 ildoa: Negozio berriak sortzeko plan bat garatzeko laguntza
 • 1. ildoa: Ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan enpresari laguntzeko laguntza.
 • 2. ildoa: Definitutako enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioak finantzatzeko laguntza.
HANDITZEKO ❯

Consulta las últimas Ayudas a la Innovación

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2024

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados
AMPLIAR ❯

Programa Bizkaia Creativa - 2024

Ayudas para la creación y desarrollo de nuevos proyectos en empresas y asociaciones del sector creativo: moda, videojuegos, audiovisual y diseño industrial de productos y servicios.

El objetivo es desarrollar nuevos proyectos en empresas creativas de Bizkaia, existentes o de nueva creación, que permitan la consolidación de un potente sector de empresas creativas en Bizkaia y desarrollar proyectos empresariales creativos con visibilidad internacional.

AMPLIAR ❯

Programa Atracción de Talento - 2024

El objetivo de este programa es promover la atracción, repatriación, vinculación y retención de talento a Bizkaia de personas profesionales con amplia cualificación y experiencia profesional, mediante el apoyo a la contratación de las mismas por parte de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Programa Fast Track Innobideak 2024

Ayudas orientadas a fomentar la innovación de producto y/o proceso en las pymes industriales y de servicios conexos al producto-proceso industrial, mediante dos líneas:

 • Línea 1, realización de proyectos de innovación en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030
 • Línea 2, realización de acciones complementarias clave para el impulso de la innovación.
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Ekintzaile - 2024

Ayudas a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, o industriales y/o de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, tutelados por un «Business Innovation Center» (BIC), en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa en la CAPV.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Barne-Ekintzaile - 2024

Ayudas al intraemprendimiento, entendiendo por tal, la actividad emprendedora realizada dentro de las empresas vascas, con el fin de promover nuevos proyectos empresariales, en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa. El programa consta de 3 líneas:

 • Línea 0: Ayuda a desarrollar un Plan de Generación de Nuevos Negocios
 • Línea 1: Ayuda de acompañamiento, a la empresa, en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa.
 • Línea 2: Ayuda de acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa definido.
AMPLIAR ❯