Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Industriaren digitalizazioa, gainditzeko dagoen ikasgaia

Industriaren digitalizazioa, gainditzeko dagoen ikasgaia

Espainiako industri arloko enpresen % 68k ez dute eman urrats hori, eta portzentaje horren heren batek ez du gaitasun digitalik, halaxe dio “Industria 4.0: Hacia una nuevarealidad industrial” txostenak.

Digitalizatu gabe dauden enpresa horietatik % 21ek uste dute ez daukatela gaitasun digitalik euren enpresetan, eta % 47 digitalki trebatzeko prozesuan murgilduta daude.Horrek esan nahi du 130.000 enpresak –gehienak 10 langile baino gutxiagokoak– jauzi teknologiko bat egin beharko dutela eraldaketa digitala lehiakortasun-tresna bihurtzeko.

HANDITZEKO ❯

Elikaduraren sektorea eraldatzera datorren gaileta ekografoa

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko (UPV) Elikagaien Teknologia Saileko ikertzaileek garatu duten sistema ultrasoniko ez inbaditzaileak zekaleekin eginiko produktuen (gailetak, ogia, mokaduak eta pasta, besteak beste) testura aztertzen du, produktuak ukitu gabe eta denbora errealean.Aparatuak ekografo baten moduan funtzionatzen du.

HANDITZEKO ❯

Biok erronka berria: Iberdrola

BEAZetik erronka berri bat plazaratu dute: BIOK, negozio-aukera berriak sortzea sustatzen duen topalekua. Oraingoan, IBERDROLA da, Global Smart Grids Innovation Hub eta PERSEOren bidez, eta honako erronka hau konpontzeko gonbita egiten du: nola murriztu zuhaitzak klima-aldaketarekin lotutako fenomenoek eragindako linea elektrikoen gainean erortzearen ondoriozko arriskuak?

HANDITZEKO ❯

EIC Accelerator 2022

Urriaren 18an Beazek informazio-saio bat antolatu du EIC Acceleratorri buruz. ETE-etarako eta startupetarako Horizont Europe programari lotutako finantzaketa-tresna da, baldin eta berrikuntza disruptiboarekin aritzen badira. 2022rako aurrekontuak 1.160 M euro gainditzen ditu

HANDITZEKO ❯

European Innovation Scoreboard 2022

Batzordeak argitaratutako Berrikuntzako Adierazleen Europako Koadroan argi ikusten da Batasuneko herrialdeek % 10eko hobekuntza izan dutela berrikuntzan. 2022an19 kidek hobetu egin dituzte euren berrikuntzako emaitzak, aldiz, zortzi kideren emaitzek behera egin dute. Espainia “Berritzaile moderatuen” artean kokatzen da.

HANDITZEKO ❯

Digitalización de la industria, una asignatura pendiente

Digitalización de la industria, una asignatura pendiente

El 68% de las empresas industriales españolas no han dado el paso, y la tercera parte de estas no tienen habilidades digitales, según se extrae del informe “Industria 4.0: Hacia una nueva realidad industrial”.

De estas empresas que tienen pendiente la digitalización, un 21% consideran que no tienen habilidades digitales en sus empresas y un 47% están en proceso. Esto significa que 130.000 empresas, la mayoría con menos de 10 empleados, necesitarán dar un salto tecnológico para convertir la transformación digital en una herramienta de competitividad.

AMPLIAR ❯

El ecógrafo de galletas que promete transformar al sector alimentario

Investigadores del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado un sistema ultrasónico no invasivo que analiza la textura de productos derivados de cereales como galletas, pan, snacks y pasta, entre otros, sin tocarlos, y en tiempo real. El aparato funciona como una especie de ecógrafo.

AMPLIAR ❯

Nuevo reto BIOK: Iberdrola

Desde BEAZ lanzan un nuevo reto BIOK, un lugar de encuentro que promueve la generación de nuevas oportunidades de negocio. Esta vez es IBERDROLA, a través de su Global Smart Grids Innovation Hub y PERSEO, quien invita a resolver el siguiente desafío: “¿cómo reducir los riesgos por la caída de árboles sobre líneas eléctricas por fenómenos asociados al cambio climático?”

AMPLIAR ❯

EIC Accelerator 2022

El 18 de octubre Beaz ha organizado una sesión informativa sobre EIC Accelerator, instrumento de financiación asociado al programa Horizonte Europa y pensado para pymes y startups que desarrollan innovaciones disruptivas. Su presupuesto para 2022 supera los 1160 M€

AMPLIAR ❯

European Innovation Scoreboard 2022

La Comisión ha publicado el Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación, que muestra que el rendimiento de los países de la Unión en este ámbito ha mejorado un 10%. En 2022, hay 19 miembros que han mejorado, mientras que ocho han visto menguados sus resultados. España se encuentra entre los países que son 'Innovadores moderados'.

AMPLIAR ❯