Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko enpresen % 23,7k digitalizazio-maila aurreratua du

Bizkaiko enpresen % 23,7k digitalizazio-maila aurreratua du

"Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitala 2022an" ikerketaren arabera, enpresen % 23,7k digitalizazio aurreratuko estadioa dute. Guztien artean, erabiliena 3D simulazioa edota plantako prozesuen eredu birtualak dira, kasu honetan % 13,8k erabiltzen dituzte teknologia mota horiek Bizkaian. % 8,2k dio enpresan balioa sortzeko prozesuen kontrol-seinaleak eta -datuak integratzen dituela balio-kateko beste eragile batzuekin egiten denean, hala nola hornitzaileekin eta bezeroekin.

Ekintzailetzako eta Enpleguko proiektu berritzaileentzako diru-laguntzak

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloan ideiak berriak, egiteko modu berriak edo metodologia berritzailea dakarten proiektuen diseinua, garapena eta gauzatzea lagunduko dira diruz.

Industria Digitala laguntza Programa

Enpresa industrialek eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresek barne-prozesuetan eta bezeroekiko, hornitzaileekiko eta administrazioarekiko harremanen prozesuetan elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak (EIKTak) txerta ditzaten laguntzea da programaren helburua, enpresen lehiakortasuna hobetzeko xedez.

BIND 4.0 ekimenak ireki du inskripzio epea enpresentzat

BIND 4.0 industria adimenduneko berrikuntza irekiko plataformak zabaldu du aurtengo deialdia, Euskadiko enpresek bat egin dezaten berrikuntzan eta eraldaketa digitalean lider diren konpainia handiekin, proiektuak abiarazizstartupen konponbide berrienekin. Helburua da euskal enpresen digitalizazioa, lehiakortasuna eta lidergoa bultzatzea, teknologia berriak txertatuz (adimen artifiziala, Big Data, IoT, errealitate birtuala, ikusmen artifiziala edo robotika).

El 23,7% de las empresas de Bizkaia está en un estadio avanzado en digitalización

El 23,7% de las empresas de Bizkaia tiene un estadio de digitalización avanzado

Según el estudio "La Transformación Digital en las empresas de Bizkaia en el 2022", el 23,7% de las empresas presentan un estadio de digitalización avanzado. De todas, la más utilizada es la simulación 3D y/o modelos virtuales de procesos de planta, en este caso son un 13,8% las empresas de Bizkaia que emplean este tipo de tecnologías. Un 8,2% dice integrar señales y datos de control de los procesos de generación de valor en la empresa, cuando se realiza con otros agentes de la cadena de valor, como proveedores y clientes.


Subvenciones a Proyectos Innovadores de Emprendimiento y Empleo

Ayudas para el diseño, desarrollo, y ejecución de proyectos que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o una metodología innovadora en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad.

Programa de Ayudas Industria Digitala

Ayudas para la realización de proyectos de implantación de TEICs o de diagnóstico para la evaluación y selección de TEICs, en los procesos internos y los procesos de relación con sus clientes, proveedores y las administraciones, de las empresas industriales y de Servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, con el objeto de mejorar la competitividad de la empresa.

BIND 4.0 abre su inscripción a empresas

La plataforma de innovación abierta de industria inteligente, BIND 4.0, abre su convocatoria para que empresas de Euskadi puedan unirse a las grandes compañías que ya lideran la innovación y transformación digital, gracias a la puesta en marcha de proyectos con las últimas soluciones de startups. El objetivo es impulsar la digitalización, competitividad y liderazgo de las empresas vascas gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, Big Data, IoT, realidad virtual, visión artificial o robótica.