Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Sentsoredun iturriak eta heldulekurik gabeko ateak

Industrialdeetako Programa 2020 - Epeak luzatzea

Industrialdeetan inbertitzeko laguntzen programa, industrialde horietan kokatuta dauden enpresak hazteko eta haien produktibitatea eta lehiakortasuna handitzeko aukera izan dezaten. Hiru jarduera-ildo aurreikusten dira:

  • Industrialdeetan dauden enpresetako instalazioak edo makinak modernizatzeko dirulaguntza
  • Elkarteak sustatzeko eta industria-poligonoen kudeaketaeta hobekuntza-planak egiteko diru-laguntzak
  • Industria-poligonoa hobetu eta egokitzeko kudeaketaeta hobekuntza-planak aurrez ikusitako inbertsioetarako diru-laguntzak
HANDITZEKO ❯

Linea ICO: COVID-19ren eraginpean dauden ETEentzako eta autonomoentzako abal-lerroaren 4. tartea

Kreditu Ofizialeko Institutuak abiaraziko du abal-lerroaren laugarren zatia, eta haren onuradunak COVID-19ren ondorio ekonomikoek eragindako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak izango dira.

HANDITZEKO ❯

COVID-19ari aurre egitea helburu duten I+G proiektuentzako laguntzak

Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak 12 milioi euroko dirulaguntza-ildo berri bat abiarazi du COVID-19ari aurre egitea helburu duten I+G-ko proiektuentzat

HANDITZEKO ❯

Tecnaliak eta Ibermaticak sistema aitzindari bat garatu dute, pribatutasuna bermatuz Covid-19a duten pertsonen kontaktuak identifikatzeko

Covid-19aren pandemiaren ondorioz, deskonfinamenduak erronka berriak ireki ditu eta, kasu askotan, erronka horien aurrean teknologiak lagundu dezake. Gaixotasuna duten pertsonen arrastoa jarraitzeko hainbat irtenbide egon dira, baina tresna hauek erabiltzaileen pribatutasunarengan dauzkaten eraginaren inguruko zalantzak asko izan dira. Hori dela eta, Tecnaliak eta Ibermaticak sistema aitzindari bat garatu dute, pribatutasuna bermatzen duena eta Euskadiko enpresei lanera itzultzen laguntzeko erabili daitekeena.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifizial honen bidez jakin daiteke gordetzen duzun distantzia soziala

COVID-19aren ondorioetako bat da distantzia sozialaren araua aplikatu beharra dagoela kutsatzeak saihesteko. Orain, adimen artifizial bat sortu da, zeinaren bidez jakin baitaiteke errespetatzen dugun beste pertsona batzuekiko distantzia soziala, eta hala ez bada, abisatu egiten digu.

HANDITZEKO ❯

Europako Batzordeak lehentasunezko 10 ekintza bultzatu ditu I+G-a azkartzeko

Ikerketa laguntzeko, ahaleginak koordinatzeko eta sinergiak bilatzeko xedez, Europar Batasunak lehenengo ERA vs Corona Ekintza-plana abiarazi du. Lehentasunezko 10 ekintza biltzen dituen estrategia bat da, I+G-ri Europar Batasunetik eta Estatu kide guztietatik ematen zaion babesa partekatzeko eta handitzeko. Epe laburrean inplementatu behar diren 10 neurri dira, bat datozenak ERAren (Europako Ikerketa Espazioaren siglak ingelesez) helburuekin eta instrumentuekin.

ERA vs Corona ekintza-planaren ardatzak dira lankidetza eta datu-trukea bultzatzea eta ikertzaileen komunitateari laguntzea

HANDITZEKO ❯

Grifos con sensores y puertas sin picaporte

Programa Polígonos Industriales 2020 - Ampliación de plazos

Programa de ayudas a la inversión en Polígonos Industriales para que las empresas en ellos ubicadas, puedan crecer e incrementar su productividad y competitividad. Se contempla tres lineas de actuación:

  • Subvención para la modernización de instalaciones o maquinaria en empresas ubicadas en polígonos industriales - el plazo finaliza el 18 de junio
  • Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales - el plazo finaliza el 28 de septiembre de 2020
  • Subvención de las inversiones para la modernización y adecuación previstas en el plan de actuación y mejora del polígono industrial - el plazo finaliza el 28 de septiembre de 2020
AMPLIAR ❯

Línea ICO: 4º tramo de la línea de avales para PYMEs y Autónomos afectados por el COVID-19

El Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales y cuyos beneficiarios serán las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

AMPLIAR ❯

Ayudas para proyectos de I+D frente al COVID-19

El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza una nueva línea de subvenciones con 12 millones de euros para proyectos de I+D frente al COVID-19

AMPLIAR ❯

Tecnalia e Ibermática desarrollan un sistema pionero para rastrear contactos de Covid-19 garantizando la privacidad

La desescalada tras el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 ha abierto nuevos retos ante los que en muchos casos la tecnología puede ayudar. Las soluciones para seguir el rastro de personas positivas en la enfermedad han sido varias, pero también lo han sido las dudas que han generado por la privacidad de los usuarios. Por esta razón, Tecnalia e Ibermática han desarrollado un sistema pionero que garantiza la privacidad y busca apoyar la vuelta al trabajo de las empresas de Euskadi.

AMPLIAR ❯

Esta inteligencia artificial detecta si respetas el distanciamiento social

Uno de los efectos más evidentes de la pandemia del COVID-19 es la regla del distanciamiento social que se ha aplicado para evitar los contagios. Ahora una inteligencia artificial es capaz de detectar si estamos guardando la sana distancia con otras personas y alertarnos cuando esto no ocurra.

AMPLIAR ❯

La Comisión Europea impulsa 10 acciones prioritarias para acelerar la I+D

Con el objetivo de apoyar la investigación, coordinar esfuerzos y buscar sinergias, la Unión Europea ha lanzado el primer Plan de Acción ERA vs Corona, una estrategia que se concreta en 10 acciones prioritarias para compartir y aumentar conjuntamente el apoyo a la I+D desde la Comisión Europea y sus Estados miembros. Son 10 medidas a implementar en el corto plazo, alineadas con los objetivos e instrumentos del ERA, siglas en inglés del Espacio Europeo de Investigación.

El Plan de Acción ERA vs Corona se centra en la colaboración, el intercambio de datos y el apoyo a la comunidad investigadora

AMPLIAR ❯