Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Lantegi Digitalerantz

Lantegi Digitalerantz

“Automobilgintzaren etorkizuna elektrikoa izango da, eta baita ere autonomoa, partekatua, konektatua eta urtean-urtean eguneratzeko modukoa”.Halaxe deskribatu du PwC-k automobilgintzako eraldaketaren aroa bere“Five trends transforming the AutomotiveIn dustry” txostenean.

Automobilgintza hasia da norabidea aldatzen eta erabilpenaren ikuspegitik pentsatutako ibilgailuak ekoizten, bere erabiltzaileen bizimodu desberdinekin konektatzeko.

HANDITZEKO ❯

Bizkaiko Foru Aldundiak eta UPV/EHUk teknologia aurreratua txertatu dute egoitzetako iraupen luzeko zainketetan

Gehienak industria-sektorearen eskaerei erantzuteko diseinatuta daude, eta oraintxe ikertuko da lehenengoz zaintzaileen gerrialdeko exoeskeletoen erabilera lan-inguruneetan.

Azterlanaren emaitzak iraupen luzeko zainketen sektorean zabalduko dira, eta baita ere komunitate zientifikoan eta I+G+b-ko eragileen artean, aukera berriak sor daitezen menpekotasun egoeran dauden pertsonak espezifikoki zaintzeko balioko duten gerrialdeko exoeskeletoen hurrengo belaunaldia garatzeko.

HANDITZEKO ❯

I+G zeharkako trakzio-proiektu kolaboratiboak diseinatzeko laguntzak - 2022

Ikerketa eta garapeneko elkarlaneko zeharkako proiektu traktoreak diseinatzeko laguntzak, eremu hauetan:

  • Zahartze osasungarria,
  • Mugikortasun elektrikoa,
  • Ekonomia Zirkularra
HANDITZEKO ❯

Renove 4.0 Industria laguntza-programa - 2022

Oinarri hauen xedea enpresa parte-hartzaileen lehiakortasuna hobetzera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da, makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko produktu-prozesu industrialari lotutako industria- eta zerbitzu-enpresetan fabrikazio aurreratuaren esparruan teknologiak aplikatzera bideratutako Industria 4.0 proiektuak inplementatze aldera:

  • 1.lerroa: 4.0 Industriako proiektuak inplementatzea, Industria Adimendunaren (1. lerroa) eremuaren baitan teknologiak aplikatzeko, eta/edo
  • 2. lerroa: Efizientzia energetikoko eta hobekuntza teknologikoko proiektuak inplementatzea, baldin eta ezarri behar diren ekipamenduek ez badituzte lehendik dauden instalazioak ordezten, eta ekoizpena handitzen badute
HANDITZEKO ❯

Enpresentzako Banda Zabal Ultralasterra 2022 laguntza-programa

Programa honen helburua da banda zabal ultralasterreko sareak, kokaleku dituzten industrialde edo eremu geografikoetan komunikazio elektronikoen operadoreen telekomunikazio-azpiegiturak falta direlako, zerbitzu horiek kontratatzeko aukerarik ez duten Euskadiko enpresetara helaraztea.

HANDITZEKO ❯

ETEei eta Jabetza Intelektualari buruzko Barometroa - 2022

Jabetza intelektualeko eskubideak erregistratuta dituzten enpresa txiki eta ertainen % 93k eragin positiboa izan zuten beren negozioetan, eta EBko enpresa txiki eta ertainen % 10 baino ez dira erregistratutako jabetza intelektualeko eskubideen titularrak, hala nola markak, marrazkiak, modeloak eta patente nazionalak eta europarrak, Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren Bulegoak (EUIPO) argitaratzen duen ETEei eta jabetza intelektualari buruzko Barometroaren arabera.

HANDITZEKO ❯

Hacia la Fábrica Digital

Hacia la Fábrica Digital

“El futuro de la automoción es eléctrico, autónomo, compartido, conectado y anualmente actualizable”. Así es como resume PwC la era de la transformación de la industria automotriz en su informe ‘Five trends transforming the Automotive Industry’.

La industria de la automoción empieza a girar el volante hacia la producción de vehículos pensados desde el punto de vista del uso, para conseguir conectar con los diferentes estilos de vida de sus usuarios.

AMPLIAR ❯

La Diputación Foral de Bizkaia y la UPV/EHU incorporan tecnología avanzada en los cuidados de larga duración en las residencias

Diseñados en su gran mayoría para dar respuesta a las demandas del sector industrial, es la primera vez que se investiga el uso de exoesqueletos de soporte lumbar en personas cuidadoras en un entorno laboral.

Los resultados del estudio se difundirán en el sector de los cuidados de larga duración, la comunidad científica y agentes I+D+i, para generar oportunidades de desarrollo de la siguiente generación de exoesqueletos de asistencia lumbar de uso específico para el cuidado de personas en situación de dependencia.

AMPLIAR ❯

Ayudas al diseño de Proyectos Tractores Transversales Colaborativos de I+D - 2022

Ayudas al diseño de Proyectos Tractores Transversales Colaborativos de Investigación y Desarrollo en los ámbitos:

  • Envejecimiento Saludable,
  • Movilidad Eléctrica,
  • Economía Circular
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Renove Industria 4.0 - 2022

Programa de ayudas para fomentar inversiones en nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial para:

  • Linea 1: La implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Industria Inteligente (
  • Linea 2: La implementación de proyectos de eficiencia energética y mejoras tecnológicas, que supongan nuevos equipos no sustitutivos de instalaciones existentes y generen un incremento de la producción
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas - 2022

Ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas empresas que no disponen de la posibilidad de contratar este tipo de servicio, por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores de comunicaciones electrónicas en los polígonos o zonas geográficas donde se ubican.

AMPLIAR ❯

Barómetro sobre las Pymes y la Propiedad Intelectual - 2022

El 93% de las pequeñas y medianas empresas con derechos de propiedad intelectual registrados experimentaron un impacto positivo en sus negocios y unicamente el 10 % de las pymes de la UE son titulares de derechos de propiedad intelectual registrados, como marcas, dibujos y modelos y patentes nacionales y europeos, según el Barómetro sobre las pymes y la propiedad intelectual, que publica la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),

AMPLIAR ❯