Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Sei berrikuntza lanaren etorkizunerako

Hidrogeno berriztagarria, etorkizuna ala errealitatea?

Ez du CO2rik isurtzen, eta industrian, etxean edo mugikortasun arloan erabiltzen diren erregai tradizionalen alternatiba bat izan liteke.Bestalde, hidrogeno berriztagarriak atea zabaltzen dio iturri jasangarrietatik datorren energia biltegiratzeko aukerari.

HANDITZEKO ❯

6 berrikuntza lanaren etorkizunerako

Teknologia gero eta azkarrago aldatzen ari da, bai gizarteetan eta bai antolakundeetan.Aurrekaririk gabeko aldaketa horiei esker -4. Iraultza Industrialaren parte direnak-, dena konektatu daiteke Internet bidez eta enpresa barruko arloak inoiz baino komunikatuago daude. Giza Baliabideen arloko erronkak bi multzo nagusitan biltzen dira: teknologia berriak txertatzea eta alfabetatze digitala.

HANDITZEKO ❯

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Empresa 2022 Topaketa

Ekainaren 8an Beaz elkarteak Bizkaia Enpresa 2022 11. Topaketa antolatu du. Topaketa horretan, Aldundiak enpresei laguntzeko lehentasunei buruz hitz egingo du, horrek ON Bizkaia sariak banatuko ditu eta gai estrategiko bati buruz hausnartuko da.

HANDITZEKO ❯

Hidrógeno renovable ¿futuro o realidad?

Hidrógeno renovable, ¿futuro o realidad?

No tiene emisiones de CO2 y es una alternativa a los combustibles tradicionales que hoy se usan en la industria, el hogar o la movilidad. El hidrógeno renovable abre también la puerta al almacenamiento de la energía procedente de fuentes sostenibles

AMPLIAR ❯

6 innovaciones para el futuro del trabajo

El cambio tecnológico se está acelerando tanto en las sociedades como en las organizaciones. Estos cambios sin precedentes en los que todo se puede conectar a través de Internet y las áreas de una empresa se encuentran más comunicadas que nunca, son parte de lo que se conoce como 4ª Revolución Industrial. Los retos en el área de Recursos Humanos estarán enfocados en dos temas: introducción de nuevas tecnologías y alfabetización digital.

AMPLIAR ❯

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Encuentro Bizkaia Empresa 2022

El próximo día 8 de junio Beaz organiza el “11º Encuentro Bizkaia Enpresa 2022". En este encuentro, la Diputación hablará sobre sus prioridades en el apoyo a las empresas, ese entregarán los premios ON Bizkaia y se reflexionará sobre un tema estratégico.

AMPLIAR ❯