Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Berrikuntza Indizea: enpresen % 26,4k berrikuntza-maila oso altua edo altua du

BIZKAIKO BERRIKUNTZAREN INDIZEA

Bizkaiko Berrikuntzaren Indizeak Bizkaiko enpresen multzoak jarduera berritzailearen sistematizazioarekiko duen hurbilketa- edo distantzia-maila neurtzen du.

norabidea azterlanaren azken urteak kontuan hartuta, Bizkaiko enpresen jarduera berritzailearen sistematizazio-mailak behera egin duela ikus daiteke. 2020tik, maila oso altuko edo altuko enpresen tasa % 32,4tik % 26,4ra jaitsi da, pandemia garaiko moteltzearen adierazgarri.

Aurreko ekitaldian berrikuntzak egin eta ezarri dituztenen artean, % 57 goragoko faseetara iristen da jarduera horren sistematizazioan.

INNOBIDEAK-KUDEABIDE DIRULAGUNTZA PROGRAMA

Kudeaketa aurreratuaren ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak, sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatzeko:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak

Eskabideen aurkezpena: 2022ko irailaren 30era arte

TXEKO TEKNOLOGIKOAK DIRULAGUNTZA-PROGRAMA

Produktu edo produkzio-prozesu batean arazo jakin bati irtenbidea emateko laguntzak, edo, gutxienez, irtenbide hori planifikatzeko, berrikuntza-proiektu bat planteatuta

Eskabideen aurkezpena: 2022ko irailaren 30era arte

SAKONDU DIRULAGUNTZA - PROGRAMA

Nazioartekotze handia duten baina presentzia txikia edo batere presentziarik ez duten merkatuetan sartu nahi duten enpresei zuzendutako laguntzak.

Eskabideen aurkezpena: 2022ko irailaren 16era arte

DANIMARKAK MUNDUKO LEHEN HIDROGENOZKO UHARTEA SORTU DU

BrintØ proiektua gai izan litekeEBko hidrogeno kontsumoaren % 7 bere kabuz ekoizteko 2030ean, hau da, martxan jarriko den urtean

HONELAKO IZANGO DA BIZITZA 10 URTE BARRU 6G TEKNOLOGIARI ESKER

Haririk gabeko teknologien seigarren belaunaldiak milioika gailu konektatu ekarriko dizkigu, eta ateak irekiko dizkie zentzumenen Interneti, komunikazio holografikoari eta konputazioaren aro berriari.

Índice de Innovación de Bizkaia: 26,4% de las empresas tienen un nivel muy alto o alto de innovación

ÍNDICE DE INNOVACIÓN DE BIZKAIA

El Índice de Innovación de Bizkaia mide el grado de aproximación o distancia del conjunto de empresas de Bizkaia a la sistematización de la actividad innovadora.

Teniendo en cuenta los últimos años del estudio norabidea, se puede apreciar un descenso de los niveles de sistematización de la actividad innovadora de las empresas en Bizkaia . Desde el año 2020, la tasa de empresas con nivel muy alto o alto ha descendido desde el 32,4% al 26,4%, indicativo de la ralentización en tiempo de pandemia.

Entre quienes han abordado, implantado, innovaciones en el ejercicio previo, el 57% alcanzan los estadios superiores en sistematización de dicha actividad.

PROGRAMA DE AYUDAS INNOBIDEAK - KUDEABIDE

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada, con el objetivo de identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre del 2022

PROGRAMA CHEQUEOS TECNOLÓGICOS

Ayudas para dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre del 2022

PROGRAMA DE AYUDAS SAKONDU

Ayudas destinadas a empresas que estén altamente internacionalizas, pero que quieran penetrar en mercados en los que tenga poca o ninguna presencia.

Presentación de solicitudes: hasta el 16 de septiembre de 2022

DINAMARCA LANZA LA PRIMERA ISLA DE HIDRÓGENO DEL MUNDO

El proyecto BrintØ podría producir el 7% del consumo de hidrógeno esperado de la UE para 2030.

ASÍ SERÁ LA VIDA EN 10 AÑOS GRACIAS AL 6G

La sexta generación de tecnologías inalámbricas prevé miles de millones de dispositivos conectados y abre la puerta al internet de los sentidos, a la comunicación holográfica y a una nueva era de la computación.