Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Jarduera berritzailearen ondorioak enpresetan

JARDUERA BERRITZAILEAREN ONDORIOAK

norabidea 2022 azterketan parte hartu duten hamar enpresatik bederatzik diote nolabaiteko eragin positiboa ikusi dutela beren erakundeetan, prozesu edo produktu/zerbitzu berritzaileak ezarri ondoren eta enpresa berritzaileen % 69,9k eragin handia izan du.

Horien artean, inpaktu altuen arabera ikusgarritasun handiena dutenak honako hauek dira:

 • Ondasunen eta zerbitzuen kalitate handiagoa ( % 38,4)
 • Informazio-trukea hobetzea ( % 31,0)
 • Beharrei erantzuteko aldia murriztea ( % 28,6)
 • Arau-betekizunak betetzea ( % 26,4)
 • Ekoizpenean malgutasun handiagoa ( % 26,2)

Gehiago irakurri

TRANTSIZIO DIGITAL ETA BERDEA DIRULANGUNTZA PROGRAMA

Enpresei diru-laguntzak ematea digitalizazio-planak eta ingurumen-jasangarritasuna egiteko, oinarrizko digitalizazio-proiektuak egiteko

Amaiera data: 2022ko uztailaren 31ean

HAZINNOVA

Hazinnova programaren bidez, 5 langile edo gehiagoko enpresa txiki eta ertainek aditu baten 50 ordu eskuratzen dituzte doan, hiru hilabetean emaitzak azkar, arin eta erraz emango dituen proiektu bat aurrera eramateko.

Amaiera-data: 2022ko abenduaren 1a

METAVERSO ETA WEB3 TEKNOLOGIEKIN PROZESUAK GARATZEKO LAGUNTZAK

Laguntzak ematea metabertsoarekin eta Web 3rekin lotutako teknologien bidez garapen esperimentaleko eta prozesuen berrikuntzako proiektuak garatzeko, baldin eta proiektuek helburu hauetakoren bat badute:

 • Ikus-entzunezkoak eta eduki digitalak ekoizteko tresna berrien prototipoak egitea edo prozesu berritzaileak garatzea.
 • Eraldaketa sozialerako eta kolektibo kaltetuen integraziorako -batik bat genero arrakalari dagokionez- metabertsoarekin eta Web 3rekin lotutako teknologiak baliatzen dituzten prototipoak egitea edo prozesu berritzaileak garatzea.
 • Lanerako eta elkarlanerako espazio birtual berriak sortzea.
 • Kultur, osasun edo hezkuntza inguruneetan metabertsoarekin lotutako teknologiak inplementatzen dituzten prototipoak egitea edo prozesu berritzaileak garatzea.

Amaiera data: 2022ko abustuaren 31ean

GOOGLEREN ADIMEN ARTIFIZIALA HAURTXO BAT BEZALA IKASTEKO GAI DA

Nature aldizkarian argitaratutako artikulu batek frogatzen du makinek errazago barneratzen dituztela fisika intuitiboari buruzko ezagutzak hiru hilabeteko haurren ikasteko era erreplikatzen badute.

Espezialistek lortu nahi duten helburuetako bat da makinek fisika intuitiboa ikas dezatela, hots, gai izan daitezela gizakiok oso umetatik menperatzen dugun munduaren funtzionamenduari buruzko oinarrizko nozioak barneratzeko.

Los efectos de la actividad innovadora en las empresas

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD INNOVADORA

Nueve de cada diez empresas que ha participado en el estudio norabidea 2022, dice haber apreciado algún tipo de impacto positivo, en sus organizaciones tras haber implementado la implantación de procesos o productos/servicios innovadores, y un 69,9% de las empresas innovadoras ha notada un impacto alto.

Entre ellos, los que obtienen más visibilidad en términos de impactos calificados como “altos”, encontramos:

 • Mayor calidad de bienes y servicios (38,4%)
 • Mejora del intercambio de información (31,0%)
 • Reducción del periodo de respuesta a las necesidades (28,6%)
 • Cumplimiento de requisitos normativos (26,4%)
 • Mayor flexibilidad en la producción (26,2%)

Leer más

PROGRAMA DE TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE

Subvenciones a empresas para la realización de planes de digitalización y la sostenibilidad ambiental para la realización de proyectos de digitalización básica.

Fecha de finalización: 31 de julio de 2022

HAZINNOVA

Con el programa Hazinnova las pymes de 5 o más trabajadores acceden a 50 horas gratuitas de un experto para llevar a cabo un proyecto que dé resultados en solo tres meses, de forma rápida, ágil y sencilla.

Fecha de finalización: 1 de diciembre de 2022

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS CON TECNOLOGÍAS ASOCIADAS AL METAVERSO Y WEB 3

Ayudas para la realización de a proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos mediante el uso de las tecnologías asociadas al metaverso y la Web 3 que tengan como finalidad una de las siguientes:

 • Prototipado o procesos innovadores de nuevas herramientas de producción audiovisual y de contenidos digitales.
 • Prototipos o procesos innovadores que hagan uso de las tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3 para la transformación social y la integración de colectivos desfavorecidos, especialmente en lo referente a la brecha de género.
 • Creación de nuevos espacios de trabajo y colaboración virtuales.
 • Prototipos o procesos innovadores que implementen las tecnologías asociadas al Metaverso en entornos culturales, sanitarios o educativos.

Fecha de finalización: 31 de agosto de 2022

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE GOOGLE ES CAPAZ DE APRENDER COMO UN BEBE

Un artículo publicado en Nature prueba que las máquinas adquieren mejores conocimientos de física intuitiva si replican la forma de aprender de infantes de tres meses.

Conseguir que las máquinas aprendan la llamada física intuitiva, las nociones básicas sobre el funcionamiento del mundo que los humanos dominamos desde edades muy tempranas, es uno de los desafíos pendientes de los especialistas.