Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresentzako Laguntza Berriak

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea

2i Programak bi diru-laguntza ildoa ditu:

 • 1. ildoa: Berrikuntza proiekturen gauzatze kostuentzako dirulaguntzak.
 • 2. ildoa: Berrikuntza proiekturen finantzatze kostuentzako dirulaguntzak

Argibide gehiagorako

Elkarlanean: Lehiakortasunerako eta Lankidetza Berrikuntzarako Plana

Elkarlanean programak helburu hauek ditu:

 • Bizkaiko enpresen artean lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuen garapena sustatzea, arrisku partekatuan.
 • Bizkaiko enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea laguntzea

Argibide gehiagorako

Nazioartekotzea dirulaguntza-programa

Programa honek diruz laguntzen ditu enpresak herrialde berri batean sartzea eta bertan egotea helburu duten proiektuak, enpresen nazioartekotzea bermearen eta etorkizunaren aldeko apustu gisa bultzatuz.

Argibide gehiagorako

Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko dirulaguntza-programa

Programa honek diruz laguntzen ditu lankidetza- eta nazioartekotze-jardueretan espezializatutako sektore- edo lurralde-eremuko bitarteko eragileek sustatutako proiektuak, Bizkaiko ETEei zuzenduta daudenak eta Bizkaiko enpresen arteko lankidetza helburu dutenak, kanpora elkarrekin ateratzeko

Argibide gehiagorako

Bilakatu COVID-19 programa

Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak enpresei, COVID-19ak eragindako ondorio larriei aurre egiteko jarduera hauetan:

 • Enpresaren jarduera negozio-, produktu-, zerbitzu- eta merkatu-lerro, etab., berrietara dibertsifikatzeko inbertsio produktiboak.
 • «Reshoring» prozesuarekin edo orain arte Europar Batasunetik kanpora eramandako gaitasunak berriro EAEra ekartzearekin lotutako inbertsio produktiboak

Argibide gehiagorako

Bideratu Berria Programa

Aurrerakin itzulgarriak, krisian dauden enpresak berregituratu eta bultzatzeko

Argibide gehiagorako

Bikaintek Programa

Agindu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan doktorego-titulua dutenak kontratatuz eta doktorego industrialak eginez I+G proiektuak garatzeko laguntzak arautzen ditu

Argibide gehiagorako

Nuevas Ayudas a Empresas

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada

El Programa 2i consta de dos líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para costes de ejecución de proyectos de innovación
 • Línea 2: Subvenciones para costes de financiación de proyectos de innovación

Más información

Elkarlanean: Plan para la Competitividad e Innovación Colaborativa

El programa Elkarlanean tiene como objetivos:

 • Fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre empresa
 • Impulsar la realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas

Más información

Programa de Subvenciones a la Internacionalización

Este programa subvenciona los proyectos que persigan la introducción y la presencia de las empresas en un nuevo país, favorenciendo así la internacionalización de las empresas como una apuesta de garantía y futuro.

Más información

Programa de subvenciones para el Fomento de Consorcios Internacionales

Este programa subvenciona proyectos promovidos por agentes intermedios de ámbito sectorial o territorial especializados en actividades de cooperación e internacionalización, que vayan dirigidos a PYMEs de Bizkaia y que tengan como finalidad la cooperación entre empresas de Bizkaia para su salida conjunta al exterior.

Más información

Programa Bilakatu COVID-19

Subvenciones a fondo perdido a empresas, para hacer frente a las graves consecuencias derivadas del COVID-19 en las siguientes actuaciones:

 • Inversiones productivas dirigidas a la diversificación de la actividad de la empresa hacia nuevas líneas de negocio, productos, servicios y mercados
 • Inversiones productivas relacionadas con proceso de «reshoring» o relocalización de capacidades en la CAPV que hasta el momento se encontraban deslocalizadas en otros puntos geográficos fuera de la Unión Europea

Más información

Programa Bideratu Berria

Ayudas, en forma de anticipos reintegrables, destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis

Más información

Programa Bikaintek

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales

Más información