Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2022

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2022

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2022 Programaren 2. deialdia. Bizkaiko enpresa-sareari dibertsifikazio-jarduerak eta teknologia berriak ekarriko dizkioten enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko diru-laguntzak dira, balio erantsi handikoak eta hazteko potentzialak.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

  •  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
  •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.
  •  4. arloa: Azelerazioa
HANDITZEKO ❯

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

2022ko Innobideak-Innokonexio Laguntza Programa

Berrikuntza Proiektuak egitera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da oinarri hauen helburua. Berrikuntza Proiektu horiek erakundeetan berrikuntzaren kudeaketa eta sistematizazioa finkatzen lagunduko dute eta, modu horretan, EAEko enpresa berritzaileen oinarria handitzen lagunduko dute.

Proiektuak banakakoak izan daitezke. Edo lankidetza-proiektua ere izan daiteke; kasu horretan bi enpresak edo gehiagok parte hartuko lukete onuradun gisa.

HANDITZEKO ❯

Pilotu 2022 Laguntza Programa

Pilotu programaren helburua da nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatu behar dituzten Euskal Autonomi Erkidegoko enpresei laguntzea. Proiektu horien xedea da lan-modu, metodologia eta, besteak beste, proposamen berritzaileak probatzea eskala mugatuan, eta gero bolumen handiagoko proiektuetan erreplikatzea, lortutako esperientziatik abiatuta.

HANDITZEKO ❯

Lehen aldiz abiarazi da gas-turbina bat hidrogenoa bakarrik erabiliz

Garrantzitsuena ez da gas-turbina bat hidrogeno hutsez funtzioanaraztea.Abantaila garrantzitsuena baita posible dela dagoeneko existitzen diren azpiegiturak aprobetxatzea. Stavanger Unibertsitateko (UiS) ikertzaileek gas turbina bat abiarazi dute hidrogenoa soilik erabiliz.

HANDITZEKO ❯

5.0 Industria. Eginda ditugu 4.0 Industriaren etxeko lanak?

Deigarria bada ere, ekintzailetza arloko hainbat zirkulutan hasiak dira5.0 Industriaz hitz egiten. 4.0 Industriaren xedea da prozesu industrialak eraginkorrago eta merkeago egitea, eta horretarako inbertsio handia egin behar da, nahiz eta lantegi gutxik (gehienak mikroETEak) egin dezaketen inbertsio hori.Badakigu industria txoko guztietara iristen dela, horregatik zabaldu behar den mezua da ez dagoela zertan ondare guztia eralgi (egin behar dena da epe labur/ertainekoinbertsioaren itzulera ziurtatu), teknologiaren obsoleszentziaoso azkarra delako, baina, hori bai, ezinbestekoa da lantegietako ekipamenduan modu adimentsuan integratuko diren hobekuntzak txertatzea.

HANDITZEKO ❯

6 berrikuntza lanaren etorkizunerako

Teknologia gero eta azkarrago aldatzen ari da, bai gizarteetan eta bai antolakundeetan.Aurrekaririk gabeko aldaketa horiei esker -4. Iraultza Industrialaren parte direnak-, dena konektatu daiteke Internet bidez eta enpresa barruko arloak inoiz baino komunikatuago daude. Giza Baliabideen arloko erronkak bi multzo nagusitan biltzen dira: teknologia berriak txertatzea eta alfabetatze digitala.

HANDITZEKO ❯

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022 - 2ª convocatoria

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022 - 2ª convocatoria

2ª convocatoria del Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022, que consiste en ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Este programa se llevará a cabo a través de las siguientes áreas de actuación:

  • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
  • Área 2. Nuevas empresas innovadoras
  •  Área 4. Aceleración
AMPLIAR ❯

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Innobideak-Innokonexio - 2022

Ayudas para el apoyo a la realización de Proyectos de Innovación que ayuden a consolidar la gestión y sistematización de la innovación en las organizaciones y así incrementar la base de empresas innovadoras de la CAE.

Los proyectos podrán ser tanto individuales, o en cooperación, con la participación de dos o más empresas como beneficiarias.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Pilotu 2022

Ayudas a empresas que precisen desarrollar proyectos piloto de inversión pública internacional consistentes en poner a prueba modos de hacer, metodologías, propuestas innovadoras a realizar en una escala restringida y que puedan eventualmente ser replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen.

AMPLIAR ❯

Hacen funcionar por primera vez una turbina de gas con 100% de hidrógeno

La eficiencia de hacer funcionar la turbina de gas con hidrógeno será algo menor. Sin embargo, la gran ventaja es poder utilizar la infraestructura que ya existe. Investigadores de la Universidad de Stavanger (UiS) lograron hacer funcionar una turbina de gas con 100% de hidrógeno.

AMPLIAR ❯

Industria 5.0, ¿hemos hecho ya los deberes de la 4.0?

Llama la atención que en algunos círculos del emprendimiento se empiece a hablar ya de la industria 5.0. La industria 4.0 trata de hacer los procesos industriales más eficientes y más baratos, algo que requiere una inversión que pocas fábricas, en su mayoría micropymes, se pueden permitir. Consciente de que la industria lo inunda todo, el mensaje es que no hace falta deshacerse de todo el legado, salvo tener asegurado el retorno de la inversión a corto/medio plazo, dada la rápida obsolescencia de la tecnología, pero sí que se incorporen mejoras que puedan integrarse de forma inteligente en el equipamiento disponible.

AMPLIAR ❯

6 innovaciones para el futuro del trabajo

El cambio tecnológico se está acelerando tanto en las sociedades como en las organizaciones. Estos cambios sin precedentes en los que todo se puede conectar a través de Internet y las áreas de una empresa se encuentran más comunicadas que nunca, son parte de lo que se conoce como 4ª Revolución Industrial. Los retos en el área de Recursos Humanos estarán enfocados en dos temas: introducción de nuevas tecnologías y alfabetización digital.

AMPLIAR ❯