Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


3i Laguntza Programa: azken egunak

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2024

Laguntzen helburua erakundearen honako hau sustatze da:

 • edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak,
 • hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak.

Azken eguna: Otsailaren 23a

HANDITZEKO ❯

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea - 2024

Berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak:

 • prozesuak
 • produktuak
 • antolaketa
 • parte-hartzea
 • merkatua
 • jabetzaren babesa

Inbertsio aurreratuetarako laguntzak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta inpaktu handikoak

Martxoaren 22ra arte zabalik

HANDITZEKO ❯

Bikaintek Programa 2024

Agindu horrek Euskal Autonomia Erkidegoan doktorego-titulua dutenak kontratatuz eta doktorego industrialak eginez I+G proiektuak garatzeko laguntzak arautzen ditu

HANDITZEKO ❯

Euskadik digitalizazioa hobetu du

Digitalizazioa izugarri ari da aurrera egiten Euskadin, enpresariarentzako komunikazioetatik hasi eta hainbat eta hainbat esparrutan, DESI 2023 Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Digitalaren txostenak erakusten duen bezala. Txosten horrek adierazle guztietan hobekuntza eta digitalizazioan etengabeko aurrerapena erakusten du, bai ekonomikoan bai sozialean.

HANDITZEKO ❯

ETE-en digitalizazioak 628.000 milioi euroko ekarpena izan lezakeEuropako ekonomian

SAGEko “Empowering SMEs in The Digital Decade: the 628 billions EUR opportunity” txostenaren arabera, Europako ETE-en digitalizazioak 628.000 milioi euroko ekarpena eduki dezake Europako ekonomian. Horrez gain, txosten honek behar besteko gomendioak eskaintzen ditu, Europako ETE-en digitalizazioa lortzeko.

HANDITZEKO ❯

Programa de Ayudas 3i: últimos días

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2024

Ayudas para promover actuaciones claramente estratégicas para la empresa, orientadas a mejorar la competitividad de la empresa:

 • proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…),
 • inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto

Último día: 23 de febrero

AMPLIAR ❯

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada - 2024

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en :

 • procesos
 • productos
 • organización
 • participación
 • mercado
 • protección de la propiedad

Ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y de alto impacto

Programa abierto hasta el 22 de marzo

AMPLIAR ❯

Programa Bikaintek 2024

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales.

AMPLIAR ❯

Euskadi mejora en digitalización

La digitalización avanza a pasos de gigante en Euskadi en innumerables ámbitos desde el de las comunicaciones al empresarial. tal y como revela el informe de Economía y Sociedad Digitales del País Vasco, DESI 2023, y que muestra una mejora en todos los indicadores y un avance continuo en digitalización, tanto económico como social.

AMPLIAR ❯

La digitalización de las pymes podría aportar 628.000 millones de euros a la economía europea

Según el informe “Empowering SMEs in The Digital Decade: the 628 billions EUR opportunity” de SAGE, la digitalización de las pymes europeas podría aportar 628.000 millones de euros a la economía europea. Además este informe ofrece recomendaciones para alcanzar la digitalización de las pymes en Europa.

AMPLIAR ❯