Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekonomia Zirkularreko Berrikuntzarako dirulaguntzak - 2022

Ekonomia Zirkularreko Berrikuntzarako dirulaguntzak - 2022

Laguntza-programa horrek 3 ildo ditu:

1. lerroa. Ekodiseinua eta Erakustaldia Ekonomia Zirkularrean
2. lerroa. Ekoberrikuntza estrategikoa
3. lerroa. ETE zirkularra

HANDITZEKO ❯

Hazinnova 2022

Hazinnova enpresa txiki eta ertainei berrikuntza-proiektu txikiak modu praztiko eta errazean gauzatzen laguntzea helburu duen programa da. Horretarako, 50 orduko aholkularitza espezializatua eta doakoa eskaintzen du.

HANDITZEKO ❯

Zergatik egiten dute fabrikazioko enpresek 4.0 Industriaren alde?

Mundu osoko fabrikatzaileak aurrera egiten ari dira euren digitalizazioanoperazioak hobetzeko eta erresilienteago izateko.4.0 Industriako estrategietan aurrera egin ahala –IoT, adimen artifiziala edo biki digitalak bezalako teknologiak baliatuz-, gero eta abantaila nabarmenagoak lortzen dituzte produktibitatean, azkartasunean, segurtasunean eta ingurumen-inpaktuan.

HANDITZEKO ❯

Patents for Innovation

Ekitaldi horretan 800dik gora patente dituzten 39 unibertsitatek eta 23 teknologi zentrok parte hartuko dute. Patente horietatik 300 fisikoki ikusi ahal izango dira (prototipoa), eta langileak egongo dira ekitaldian bertan zalantzak argitzeko edo prototipo bakoitzaren aurkezpena egiteko.

HANDITZEKO ❯

Teknologia- eta Berrikuntza-Plataformentzako laguntzak - 2022

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako sistemaren balio-kateko eragile guztiak sar daitezen sustatzeko laguntzak, bai eta ikerketa aplikatuko eta garapen esperimentaleko agendak identifikatzeko laguntzak ere, sektoreko eskaerei erantzunez, horiek dakartzaten erronka zientifiko-teknikoei heldu ahal izateko.

Helburu hori betetzeko, beharrezkoa da teknologiak eta ezagutzak bateratzea, plataformaren arteko lankidetza sustatuz.

HANDITZEKO ❯

Zientzia eta Berrikuntzaren Hiria - 2022

Convocatoria para la concesión de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación correspondiente al año 2022.

HANDITZEKO ❯

Subvenciones para Innovación en Economía Circular - 2022

Subvenciones para Innovación en Economía Circular - 2022

Este programa de ayudas incluye 3 líneas:

  • Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular
  • Línea 2. Ecoinnovación Estratégica
  • Línea 3. Pyme Circular
AMPLIAR ❯

Hazinnova 2022

Hazinnova es un programa que tiene como objetivo ayudar a las pymes a ejecutar pequeños proyectos de innovación, de una forma prácitca y sencilla. Para ello ofrece 50 horas de consultoría especializada y gratuita.

AMPLIAR ❯

¿Por qué apuestan las compañías de fabricación por la Industria 4.0?

Los fabricantes de todo el mundo están avanzando en su digitalización para mejorar sus operaciones y ser más resilientes. A medida que avanzan en sus estrategias de Industria 4.0, con tecnologías como IoT, inteligencia artificial o los gemelos digitales, las ventajas se hacen más palpables, en términos de productividad, agilidad, seguridad o impacto medioambiental.

AMPLIAR ❯

Patents for Innovation

Se trata de un evento que contará con la participación de 39 universidades y 23 centros tecnológicos, con más de 800 patentes, de las cuales 300 se exhibirán físicamente con prototipo y habrá personal de contacto para resolver dudas o presentar cada una de ellas.

AMPLIAR ❯

Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de Innovación - 2022

Ayudas destinadas a promover la incorporación de todos los agentes de la cadena de valor del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, e identificar las agendas de investigación aplicada y desarrollo experimental que, dando respuesta a las demandas sectoriales, permitan abordar los retos científico-técnicos que conlleven.

Para satisfacer este objetivo es necesaria la convergencia de tecnologías y de conocimientos mediante la promoción de la colaboración entre plataforma.

AMPLIAR ❯

Ciudad de la Ciencia y la Innovación - 2022

Convocatoria para la concesión de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación correspondiente al año 2022.

AMPLIAR ❯