Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Garraio publikoa dohainik

Luxenburgo, garraio publikoa dohainik eskainiko duen Europako lehen herrialdea

Asmoa da hiriburuko trafiko handiari aurre egitea, hala, Luxenburgo izan liteke doako garraio publikoa abiaraziko duen Europako lehen herrialdea. Trafiko handiari konponbidea emateko neurri honek bere baitan hartzen ditu trenak, autobusak eta hiriburuko tranbia.

HANDITZEKO ❯

Ukipen-lenteen hurrengo belaunaldiak txertatua izango du errealitate handitua

Adimen artifiziala duten lentillak? Ikertzaile talde batek bateria integratua duen konponbide bat sortu du. Ukipen-lenteen merkatuak jauzi kualitatiboa egin du azken urteotan. Arlo honetako espezialistek diote ez dela komeni teknologia hori erabiltzea egunean 7 edo 8 ordu baino gehiagoz, baina esan beharra dago askoz produktu eraginkorragoak sortu direla egin diren hobekuntzei esker.

HANDITZEKO ❯

Lanaren etorkizuna: Esperimentuak oinarrizko errenta unibertsalarekin

Errepasa ditzagun neurri honen aldeko eta kontrako argudioak, eta inplementatu diren eredu errealen adibide batzuk. Ekonomista batzuen hizkera zaharkitua erabiliz, esan dezakegu lan-merkatuko olatu teknologikoak “galtzaileak” utziko dituela bidean, ia denak ados baitatoz baieztapen horretan. Gure ezagutzak mundu digitalera egokitu beharko ditugu, eta hori egiteko gai ez direnek zauri sakonak jasango dituzte.

HANDITZEKO ❯

Berrikuntza Komertzialeko Diagnostikoak – 2019

Bakarkako diagnostiko baten bidez, gomendio estrategiko, berritzaile eta digitalak biltzen dituen txosten bat egingo da, saltokiek hobetu dezaten beren lehiakortasun-egoera eta digitalizazio-maila, eta egokitu daitezen konponbide teknologiko eta kontsumo-ohitura berrietara, horrela beren lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Neotec 2019 programa

Laguntza hauen helburua da enpresa proiektu berrien martxan-jartze fasea finantzatzea, baldin eta ikerketa jardueratik abiatuta garatutako teknologiak edo ezagutzak behar badituzte eta beren negozio-estrategia teknologiaren garapenean oinarritzen bada. Edozein esparru teknologikotako edo sektoretako enpresa proiektuek jaso ditzakete laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Transporte público gratuito

Luxemburgo, primer país europeo con transporte público gratuito

El gobierno quiere así hacer frente a los altos niveles de tráfico que sufre la capital, de esta manera Luxemburgo podría convertirse en el primer país europeo en introducir transporte público gratuito en todo su territorio. La medida, ideada para acabar con los altos niveles de tráfico, incluye trenes, autobuses y el tranvía que circula en la capital.

AMPLIAR ❯

Lentes de contacto con realidad aumentada, así es la próxima generación de lentillas

¿Lentillas que incorporan inteligencia artificial? Un equipo de investigadores ha conseguido producir una solución con batería incluida. En los últimos años, el mercado de las lentes de contacto ha dado un salto cualitativo. Los especialistas en esta materia aconsejan no utilizar esta tecnología por más de 7 u 8 horas diariamente, pero lo cierto es que se han introducido mejoras que han permitido la creación de productos mucho más eficientes.

AMPLIAR ❯

El futuro del trabajo: Experimentos con la renta básica universal

Repasamos los pros y contras de esta medida, así como algunos de los ejemplos reales que se han implementado. Entre la deriva y el naufragio utilizando ese lenguaje tallado en piedra que emplean a veces los economistas casi todos admiten que la avalancha tecnológica que vive el mercado laboral dejará “perdedores”. Las heridas profundas las sentirán quienes no sean capaces de adaptar sus conocimientos al mundo digital.

AMPLIAR ❯

Diagnósticos de Innovación Comercial – 2019

Mediante la realización de un diagnóstico individualizado se realizará un informe de recomendaciones de carácter estratégico, innovador y digital, que permitan mejorar su situación competitiva y el grado de digitalización del comercio , adaptándose a las nuevas soluciones tecnológicas y hábitos de consumo, para poder mejorar su competitividad

AMPLIAR ❯

Programa Neotec 2019

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial.

AMPLIAR ❯