Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


4.0 industriak kontuan hartu beharreko alderdiak

Hainbat alderdi4.0 Industriak kontuan hartu behar dituenak

Teknologiaren ezarpenak berekin dakartzan aldaketek hainbat onura eskaintzen dizkiete sektore guztiei.Horregatik, interes berezia dago 4.0 Industriak etorkizunean kontuan izan beharko dituen zenbait alderdi ezagutzeko.

HANDITZEKO ❯

MITek hidrogenoz dabilen motor elektriko bat sortu du

Baterien tamainak eta pisuak mugatu egiten dute motozikleta elektrikoen sektorea, horregatik, Massachusettseko Teknologia Institutua lanean ari da hidrogenoz elikatutako propultsio-sistema bat garatzeko.

HANDITZEKO ❯

Jasangarritasunak nola erabakitzen duen berrikuntza teknologikoaren etorkizuna, eta alderantziz

Nahiz eta luzaroan jasangarritasunari begiragarapen teknologikoa gai korapilatsua dela uste izan, oraintsuko berrikuntzek gure planetarentzako etorkizun ‘berdeagoa’ sortzea izan dute xede.

2023an, krisi klimatikoak munduan eta gure bizitzetan duen eragina gero eta nabariagoa den neurrian, teknologiaren eta berrikuntzaren sektorean lan egiten dutenek badakite‘gai atsegina’ baino zerbait gehiago dela jasangarritasuna: ‘premiazko eskakizuna’ da.

HANDITZEKO ❯

Aspectos que la industria 4.0 debe de tener en cuenta

Algunos aspectos que la industria 4.0 debe de tener en cuenta

Los cambios derivados de la implantación de la tecnología ofrecen un importante número de beneficios en todos los sectores. Esto plantea un especial interés por conocer algunos aspectos que la Industria 4.0 deberá tener en el futuro.

AMPLIAR ❯

El MIT crea una moto eléctrica de hidrógeno

Las limitaciones de tamaño y peso de las baterías para el sector de las motocicletas eléctricas han llevado alInstituto de Tecnología de Massachusetts a trabajar en el desarrollo de un sistema de propulsión alimentado por hidrógeno.

AMPLIAR ❯

Cómo la sostenibilidad determina el futuro de la innovación tecnológica, y viceversa

Aunque el desarrollo tecnológico se ha considerado, durante mucho tiempo, un tema espinoso para la sostenibilidad, las recientes innovaciones se han centrado en crear un futuro más ‘verde’ para nuestro planeta.

En 2023, a medida que el impacto de la crisis climática en el mundo, y en nuestras vidas, se hace cada vez más evidente, quienes trabajan en el sector de la tecnología y la innovación saben que la sostenibilidad es algo más que un ‘asunto agradable’: se trata de un ‘requisito urgente’.

AMPLIAR ❯