menu
barrixe: bizkaiko berrikuntza behatokia barrixe logo animado
 

Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Autonomoentzako eta ETEentzako laguntza- eta finantzaketa-azken neurriak, COVID19aren eragina geldiarazteko

Kontsulta ezazu Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Gobernu Zentralak covid-19k ekonomian duen eraginari aurre egiteko hartutako premiazko zerga-laguntza eta -neurri guztiei buruzko informazio guztia.

 • INFORMAZIO LABURTUA
 • EGUNERATUA EGUNERO
 • INFORMAZIO ZABALDURAKO ESTEKAK
 • DEIALDIA EGIN DUTEN ERAKUNDEEN TELEFONOAK ETA E-MAILAK

INFORMAZIO GEHIAGO


EUSKO JAURLARITZA-ELKARGI-FINANTZA ERAKUNDEAK: ETEei, MikroETEei eta Autonomoei finantza-laguntza emateko

Eusko Jaurlaritzak, –Euskadin ari diren 15 finantza erakundeekin eta Elkargirekin batera– ete-ei, mikroete-ei eta autonomoei finantza laguntza emateko 500 M/€-ko programa aktibatzea onetsi du. 6 hilabeteko likidezia- eta finantzaketa-beharrei erantzutea izango du helburu.

Maileguen zenbatekoak:

 • 5.000€-1.000.000€ ETEentzat.
 • 5.000€-100.000€ MikroETEentzat eta profesional autonomoentzat.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO: ELKARGI

ELKARGI BIZKAIA: 944 238 228

E-MAIL ELKARGI: comercialbizkaia@elkargi.es

ARGIBIDE GEHIAGORAKO


GOBERNU ZENTRALA: AUTONOMOEI ETA ETEEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

 • Autonomoentzako eta enpresentzako Gizarte Segurantzako kotizazioaren sei hilabeteko luzamendua
 • Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea.
 • Enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako horniduren arloko malgutzea
 • Elektrizitatearen, gas naturalaren eta petroliotik eratorritako produktuen fakturak etetea
 • Jarduera utzi duten edo COVID-19ren ondorioz fakturazioa murriztu duten langile autonomoek gizarte-bonoa jasotzeko eskubidea.
 • Industriako eta ETEetako Idazkaritza Nagusiak emandako maileguen deialdietan bermeak emateko unea eta epea aldatzea
 • Industriako eta ETEetako Idazkaritza Nagusiak emandako maileguak birfinantzatzea
 • Gastuak itzultzea eta nazioarteko merkataritza eta nazioarteko beste ekitaldi batzuk sustatzeko jarduerak bertan behera uzteko laguntzak ematea

EOB - 91.zk.- 2020ko apirilaren 1a

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO MINISTERIOA

GIZARTE SEGURANTZA

ARGIBIDE GEHIAGORAKO


INDUSTRIA DIGITALA 2020

Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKT) industria-enpresetan eta industria-produktuari eta -prozesuari lotutako zerbitzu teknikoen, diseinuaren eta logistikaren enpresetan txertatzen laguntzeko laguntzak.

Diruz lagun daitezkeen beste jarduera batzuen artean, telelana dago.

Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko apirilaren 2tik irailaren 25era

ENPRESARI ARRETA EMATEKO TELEFONOA: 902 702 142

E-MAIL: info@spri.eus

INFORMAZIO GEHIAGORAKO

Últimas medidas de apoyo y financiación para Autónomos y Pymes, para frenar el impacto del COVID19

Consulta toda la información sobre todas las ayudas y medidas tributarias de urgencia adoptadas por Diputación Foral de Bizkaia , Gobierno Vasco y Gobierno Central, para hacer frente al impacto del covid-19 en la economía.

 • INFORMACIÓN RESUMIDA
 • ACTUALIZADA DIARIAMENTE
 • ENLACES A LA INFORMACIÓN AMPLIADA
 • TELÉFONOS Y E-MAILS DE LOS ORGANISMO CONVOCANTES

MÁS INFORMACIÓN


GOBIERNO VASCO-ELKARGI-ENTIDADES FINANCIERAS: Programa de apoyo financiero Pymes, Micropymes y personas Autonómas

El Gobierno Vasco aprueba la activación -junto a 15 entidades financieras que operan en Euskadi y Elkargi- del programa de apoyo financiero pymes, micropymes y personas autonómas por valor de 500 M/€. y tendrá por objeto atender las necesidades de liquidez y financiación de circulante de 6 meses.

Cuantías de los préstamos:

 • 5.000€-1.000.000€ para pymes.
 • 5.000€-100.000€ micropymes y personas profesionales autónomas.

MÁS INFORMACIÓN: ELKARGI

ELKARGI BIZKAIA: 944 238 228

E-MAIL ELKARGI: comercialbizkaia@elkargi.es

MÁS INFORMACIÓN


GOBIERNO CENTRAL: MEDIDAS DE APOYO A AUTÓNOMOS Y PYMES

 • Moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para autónomos y empresas
 • Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.
 • Flexibilización en materia de suministros para PYMEs y autónomos
 • Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo
 • Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19.
 • Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las convocatorias de préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y PYME
 • Refinanciación de los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y PYME
 • Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - Nº91 - 1 de abril de 2020

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SEGURIDAD SOCIAL

MÁS INFORMACIÓN


INDUSTRIA DIGITALA 2020

Ayudas para apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales y empresas de servicios técnicos, de diseño y de logística, ligados al producto-proceso industrial.

Entre otras actuaciones subvencionables, está incluida el teletrabajo.

Plazo de presentación de las solicitudes: del 2 de abril hasta el 25 de septiembre de 2020

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA EMPRESA: 902 702 142

E-MAIL: info@spri.es

MÁS INFORMACIÓN
Boletín

Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia

último: Patentes y Marcas en Bizkaia - 1er semestre 2020

alerta

Patentes y Marcas en Bizkaia - 1er semestre 2020


Publicado: 11.08.2020

Previsualizar
alerta

norabidea 2020: 5 de cada 10 empresas de Bizkaia innovó en 2019


Publicado: 31.07.2020

Previsualizar
boletín

Ventanas que generan electricidad


Publicado: 23.07.2020

Previsualizar
boletín

La app que detecta la correcta colocación de las mascarillas


Publicado: 16.07.2020

Previsualizar
alerta

Programa Gauzatu Industria 2020


Publicado: 13.07.2020

Previsualizar
boletín

Una mascarilla inteligente que traduce hasta en ocho idiomas


Publicado: 09.07.2020

Previsualizar
boletín

Ayudas a proyectos de Ecodiseño, Economía Circular y Ecoinnovación Estratégica


Publicado: 02.07.2020

Previsualizar
boletín

European Innovation Scoreboard 2020


Publicado: 26.06.2020

Previsualizar
boletín

Ayudas para la realización de Chequeos Tecnológicos


Publicado: 18.06.2020

Previsualizar
extra

Innovación y Covid 19


Publicado: 11.06.2020

Previsualizar
extra

Bizkaia Aurrera!: Programa Reactivación Inteligente 2020


Publicado: 29.05.2020

Previsualizar
boletín

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2020


Publicado: 28.05.2020

Previsualizar
boletín

Grifos con sensores y puertas sin picaporte


Publicado: 21.05.2020

Previsualizar
boletín

Programas de Ayudas a la Innovación: Ampliación de plazos


Publicado: 14.05.2020

Previsualizar
extra

aurreTIK 2020: Un 17,3% de las empresas de Bizkaia ha invertido en innovación


Publicado: 05.05.2020

Previsualizar
boletín

Bizkaia aurrera! Plan Urgente de Reactivación de Bizkaia


Publicado: 30.04.2020

Previsualizar

Informes

Informes de barrixe: La innovación en Bizkaia. norabidea, aurreTIK, Patentes y Comercio Exterior de Bizkaia.

Tendencias

Ayudas

Innovación

Plazo: 30.09.2020


Consultar
Innovación

Plazo: 11.09.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 01.11.2020


Consultar
Innovación

Plazo: 30.09.2020


Consultar
Innovación

Plazo: 11.09.2020


Consultar
Innovación

Plazo: 26.09.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 01.11.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 01.11.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 31.10.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 31.10.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 08.06.2020


Consultar
Internacionalización
Finalizada

INNOWIDE

Plazo: 31.03.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 31.10.2019


Consultar
Internacionalización

Plazo: 31.10.2019


Consultar
Internacionalización

Plazo: 18.06.2019


Consultar
Internacionalización

Plazo: 01.04.2019


Consultar
Internacionalización
En Plazo

Profex

Plazo: 31.12.2020


Consultar
Internacionalización

Plazo: 30.04.2018


Consultar
Internacionalización

Plazo: 23.03.2018


Consultar
Internacionalización

Plazo: 05.09.2017


Consultar