Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak 2020

Krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak 2020

Sustatu egingo dira industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta berrabiarazteko neurriak, krisialdian dauden enpresei epe ertain eta luzera bideragarritasuna itzultzeko, eta neurriok berregituraketa-planen barruan egon behar dute.

HANDITZEKO ❯

Bikaintek Programa 2020

Agindu honen xedea da, 2020ko ekitaldi honetarako, I+G proiektuak garatzeko laguntzak arautzea eta deitzea, doktore-titulua duten ikertzaileak sartuz eta doktorego industrialak eginez, bai Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden edo instalazio produktiboa duten enpresetan, bai Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zenbait eragiletan, beren karreren hasieratik laneratzen lagunduz eta euskal produkzio-sarearen lehiakortasuna areagotuz.

HANDITZEKO ❯

2020ko ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak

Laguntzak Bizkaian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak egiteko.

HANDITZEKO ❯

Ayudas para la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 2020

Ayudas para la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 2020

Con estas ayudas se promoverá la ejecución de medidas de reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de reestructuración elaborados por empresas en crisis tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas.

AMPLIAR ❯

Programa Bikaintek 2020

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora y la realización de doctorados industriales, tanto en las empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en la CAPV como en determinados agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras profesionales y elevando la competitividad del tejido productivo vasco a base de incorporar talento en el mismo.

AMPLIAR ❯

Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral 2020

Ayudas dirigidas a la realización de proyectos de innovación sociolaboral en Bizkaia.

AMPLIAR ❯